Official course description, subject to change:

Basic info last published 15/03-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BAKOVIR1KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
yes
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
21250 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Abstract
På dette kursus arbejder de studerende i grupper med at udvikle prototyper på koncepter for digitale løsninger i samarbejde med private eller offentlige virksomheder baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som introduceres på kurset eller ligger i forlængelse af tidligere kurser.
Description

Kursets undervisningstemaer inkluderer metoder til projektledelse af konceptudvikling i professionelle teams, teorier om strategisk interessentanalyse, metoder til problemidentifikation og værdiskabelse (value proposition design), værktøjer til analyse og visualisering af virksomhedens interne og eksterne forretningslandskab (business model canvas), metoder til test og validering af prototyper, estimering af udviklingsomkostninger, udformning af implementeringsplan samt pitching og konsulentpræsentationer. 

Afhængig af virksomhedernes problemstillinger kan supplerende temaer fx være dataanalyse og datavisualisering, bæredygtighed, privacy, og tredobbelte bundlinier, FNs verdensmål og trends indenfor AI, Fintech, IoT, SoMe og service design.

Formal prerequisites

Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i Digital design og interaktive teknologier.

Kurset bygger på tidligere kurser og forudsætter færdigheder og kompetencer indenfor explorativ research og litteratursøgning, kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser, målgruppeanalyse, service design, kreativ og iterativ ideudvikling, interaktionsdesign, GUI, UX og digital prototyping samt rapportskrivning.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forklare og evaluere relevante roller, typer af arbejdsopgaver, (ledelses)processer, konflikter, målsætninger og resultater i et professionelt konceptudviklingsprojekt foretaget i grupper
  • Undersøge og analysere forretningskonteksten omkring en given organisation, herunder litteratursøgning omkring fx branche, forretningsmodeller, konkurrenter og nye teknologier.
  • Identificere og analysere behovene hos potentielle brugere, kunder og interessenter, som bliver berørt af det foreslåede koncept.
  • Udvikle og designe en funktionel prototype på det foreslåede koncept.
  • Teste prototypen med relevante brugergrupper og interessenter og evt. redesigne løsningen på baggrund af testresultater (iterativt design).
  • Identificere og beregne konceptets udviklingsomkostninger (og evt. prissætning af færdigt produkt/service) og gevinster for virksomheden samt udforme en implementeringsplan (roadmap).
  • Reflektere over kursets teorier og metoder i en akademisk refleksionsrapport og præsentere løsningen i en konceptrapport henvendt til virksomheden.
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.