Official course description:

Full info last published 15/05-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BAKOVIR1KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
21250 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor, Head of study programme
Course semester
Semester
Efterår 2023
Start
28 August 2023
End
26 January 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
På dette kursus arbejder de studerende i grupper med at udvikle prototyper på koncepter for digitale løsninger i samarbejde med private eller offentlige virksomheder baseret på relevante teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som introduceres på kurset eller ligger i forlængelse af tidligere kurser.
Description

Kursets undervisningstemaer inkluderer metoder til projektledelse af konceptudvikling i professionelle teams, teorier om strategisk interessentanalyse, metoder til problemidentifikation og værdiskabelse (value proposition design), værktøjer til analyse og visualisering af virksomhedens interne og eksterne forretningslandskab (business model canvas), metoder til test og validering af prototyper, estimering af udviklingsomkostninger, udformning af implementeringsplan samt pitching og konsulentpræsentationer. 

Afhængig af virksomhedernes problemstillinger kan supplerende temaer fx være dataanalyse og datavisualisering, bæredygtighed, privacy, og tredobbelte bundlinier, FNs verdensmål og trends indenfor AI, Fintech, IoT, SoMe og service design.

Formal prerequisites

Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i Digital design og interaktive teknologier.

Kurset bygger på tidligere kurser og forudsætter færdigheder og kompetencer indenfor explorativ research og litteratursøgning, kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser, målgruppeanalyse, service design, kreativ og iterativ ideudvikling, interaktionsdesign, GUI, UX og digital prototyping samt rapportskrivning.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Forklare og evaluere relevante roller, typer af arbejdsopgaver, (ledelses)processer, konflikter, målsætninger og resultater i et professionelt konceptudviklingsprojekt foretaget i grupper
 • Undersøge og analysere forretningskonteksten omkring en given organisation, herunder litteratursøgning omkring fx branche, forretningsmodeller, konkurrenter og nye teknologier.
 • Identificere og analysere behovene hos potentielle brugere, kunder og interessenter, som bliver berørt af det foreslåede koncept.
 • Udvikle og designe en funktionel prototype på det foreslåede koncept.
 • Teste prototypen med relevante brugergrupper og interessenter og evt. redesigne løsningen på baggrund af testresultater (iterativt design).
 • Identificere og beregne konceptets udviklingsomkostninger (og evt. prissætning af færdigt produkt/service) og gevinster for virksomheden samt udforme en implementeringsplan (roadmap).
 • Reflektere over kursets teorier og metoder i en akademisk refleksionsrapport og præsentere løsningen i en konceptrapport henvendt til virksomheden.
Learning activities

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, videoforelæsninger, gæsteforelæsninger, øvelser, gruppevejledning, midtvejsseminar, forretningsseminar, afsluttende pitch-dag og selvstændigt arbejde i grupper.

Det forventes at de studerende indgår i gruppesamarbejde med 4-5 studerende om et afgrænset projekt med en specifik virksomhed, at de læser og diskuterer den obligatoriske litteratur inden (video)forelæsningerne og at de deltager aktivt i undervisning, øvelser, seminarer og vejledning. 

Litteraturen og forelæsningerne vil give de studerende en grundlæggende forståelse af teorier, metoder, værktøjer og teknikker, som senere afprøves i øvelserne og i  gruppernes selvstændige arbejde.

Øvelserne inkluderer praktisk afprøvning af projektledelsesopgaver, undersøgelsesdesign, desk research, litteratursøgning, brugerundersøgelser, dataindsamling og dataanalyse, ideudvikling og -validering, tilpasning af templates til det specifikke projekt, design af prototyper, test af prototyper med relevante brugere, forretningsanalyse og udformning af professionelle præsentationer.      

Første halvdel af kurset har fokus på gruppedannelse, forelæsninger og øvelser indenfor teori og metoder og etablering af kontakt med virksomheden samt litteratursøgning omkring udfordringens og virksomhedens domæne. Sidste halvdel af kurset har fokus på videoforelæsninger, gæsteoplæg, vejledning, videndeling og selvstændigt udviklings- og skrivearbejde og på kommunikation af det endelige koncept.  

Mandatory activities

Aktiv deltagelse i midtvejsseminaret og seminar om forretningsudvikling (datoer fremgår af kursusplanen) er obligatorisk. 

Ved fravær til en eller begge af disse aktiviteter: Afleveres en individuel skriftlig rapport på 2 sider om egen gruppes arbejdsproces, hidtidige resultater og plan fremadrettet (v. fravær til midtvejsseminaret) og/eller en 1 sides  beskrivelse af hvordan gruppens foreløbige og fremtidige arbejde repræsenterer en værdiskabende løsning (v. fravær til seminaret om forretningsudvikling). Deadline for disse rapporter er 1 uge efter de respektive seminarer.

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

Det forventes, at projekterne benytter litteratur svarende til et omfang på 1000 sider, inkl. det obligatoriske pensum på ca. 600 sider. Alt gennemgået litteratur fra (video)forelæsningerne er obligatorisk. Det er også de studerendes opgave selvstændigt og under vejledning at udvælge yderligere relevant litteratur til projektet (minimum 400 sider). Der må gerne opgives litteratur fra andre fag, hvis det er relevant for opgaven. Vejlederen godkender niveau og omfang af materialet.

Kurset benytter to grundbøger – begge i de danske udgaver:

 1. Osterwalder et al. (2015): Value Proposition Design 
 2. Osterwalder og Pigneur (2013): Business Model Generation”
Øvrige pensum publiceres på kursussiden som pdf-filer. 

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 15%
 • Lectures: 15%
 • Exercises: 10%
 • Assignments: 10%
 • Project work, supervision included: 40%
 • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
De studerende afleverer to fælles rapporter fra gruppearbejdet, en konceptrapport (15 sider) og en refleksionsrapport (10 sider), og skal derefter til fuld gruppeeksamen baseret på de to rapporter og kursets pensum og den selvvalgte litteratur.
Group submission:
Group
 • 4-5 studerende per gruppe
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Group exam


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
Den studerende afleverer de to rapporter fra gruppearbejdet, en konceptrapport og en refleksionsrapport, og skal derefter til individuel eksamen baseret på de to rapporter og kursets pensum og den selvvalgte litteratur.

Aflevering: Konceptrapport på 15 sider og Refleksionsrapport på 10 sider. I alt 25 sider.
Group submission:
Group and individual
 • 4-5 studerende i oprindelige gruppe
Exam duration per student for the oral exam:
30 minutes
Group exam form:
Individual

Time and date
Ordinary Exam - submission Wed, 3 Jan 2024, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Mon, 22 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 23 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 24 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 25 Jan 2024, 09:00 - 21:00