Official course description:

Full info last published 15/05-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BAINKEP1KU
Participants max:
70
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2023
Start
28 August 2023
End
26 January 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
GB
Abstract

Dette kursus giver den studerende en bred indføring i og forståelse for interaktionsdesign, dets kernebegreber og perspektiver. Kurset bygger på en kombination af designteori og begreber præsenteret gennem et stort repertoire af designeksempler der tilsammen dækker de mest gængse perspektiver indenfor faget.

Description

Interaktionsdesign er et kernefag i bacheloruddannelsen Digital Design og Interaktive Teknologier. Dette kursus udgør således et fundament som mange af de efterfølgende kurser vil bygge oven på. 

I praksis vil en interaktionsdesigners ekspertise altid være en kombination af erfaring med en lang række designeksempler bygget op over tid og sat ind i en teoretisk ramme. Dette kursus giver denne teoretiske ramme i form af en lang række kernebegreber og deres indbyrdes relation samt forskellige perspektiver på hvordan interaktionsdesign kan tage sig ud bla. fortalt gennem en lang række eksempler. Gennem denne kombination af teori og designeksempler giver kurset en grundlæggende men bred forståelse af interaktionsdesign og dets kernebegreber og mest gænge perspektiver. 

På kurset vil den studerende vil lære at udvikle og skitsere designkoncepter inden for de forskellige perspektiver. Alle designkoncepter udvikles i grupper og præsenteres for resten af øvelsesholdet gennem storyboards og scenariobeskrivelser hvorigennem den studerende også vil lære at give og modtage designkritik.

Kurset vil behandle emner som:

 • Artefaktet
 • Computeren
 • Temporalitet
 • Interaktionen

Formal prerequisites

Dette kursus er et obligatorisk kursus på 1. semester af bacheloruddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier.  


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Identificere karakteristika for et bredt udvalg af designeksempler indenfor interaktionsdesign.
 • analysere og kritisere digitale artefakter og systemer og relatere dem til de centrale perspektiver inden for interaktionsdesign.
 • skitsere og storyboarde interaktive digitale artefakter og systemer med de tilhørende brugsoplevelser.
 • argumentere for valg af interaktionsform, udtryk og perspektiv ved design af digitale produkter og systemer.
Learning activities

14 ugers undervisning bestående af ugentlige forelæsninger med udgangspunkt i tekster fra pensum. Hver forelæsning efterfølges af øvelser, hvori der bl.a. konceptualiseres og skitseres forskellige interaktionsdesign-opgaver inden for forelæsningens stofområde. 

Designopgaverne udføres i grupper på 4-6 studerende med støtte fra vejleder. Øvelserne præsenteres og diskuteres med holdet.

Der vil desuden løbende føres en logbog, hvor den studerende beskriver og reflekterer over egen læring i form af "Three minute essays". 

Course literature

 • Artikler oploadet til LearnIT under kurset

 • Norman, D. (2013), Design of Everyday Things. MIT Press, London

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 10%
 • Lectures: 35%
 • Exercises: 35%
 • Project work, supervision included: 10%
 • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
B: Oral exam, External (7-point scale)
Exam variation:
B1I: Oral exam with time for preparation. In-house.
Exam duration per student for the preparation:
60 minutes
Invigilator present for the preparation:
No
Exam duration per student for the oral exam:
30 minutes


reexam
Exam type:
B: Oral exam, External (7-point scale)
Exam variation:
B1I: Oral exam with time for preparation. In-house.
Exam duration per student for the preparation:
60 minutes
Invigilator present for the preparation:
No
Exam duration per student for the oral exam:
30 minutes

Time and date
Ordinary Exam Mon, 8 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 9 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 10 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 11 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 12 Jan 2024, 09:00 - 21:00
Reexam Tue, 5 Mar 2024, 14:00 - 21:00