Official course description:

Full info last published 15/05-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBJR4DD1KU
Participants max:
42
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2023
Start
28 August 2023
End
26 January 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
bestået/ikke bestået
Exam Language
DK
Abstract
Innovation kræver inspiration til at tænke nyt. Input hertil kan med fordel hentes fra verden omkring os. I kurset sættes der fokus på digitale trends og transformation i et globalt perspektiv med henblik på at informere praksis i danske virksomheder og organisationer.

Skema: Undervisningen forventes at ligge på fire fredage i november - december.  Skema-visningen viser kl. 9-22 indtil videre. Men det vil blive kortere dage. Konkrete tidangivelser følger i løbet af efteråret, når der er koordineret på tværs af tidszoner. Så reservér indtil videre blot datoerne.
Description

Kurset har til formål at give globalt udsyn der kan tjene til lokal forandring.
På kurset afdækker vi digital trends og transformation centrale steder som for eksempel Bangalore, Shanghai, Tel Aviv, New Delhi og Silicon Valley. Det er alle vigtige kilder til digital transformation med betydning for organisationer, ledelse, samarbejdspraksis og markedet. Vi får (online) oplæg fra virksomheder og forskere fra de udvalgte områder. 

Kurset er planlagt i samarbejde med Innovation Center Denmark (Udenrigsministeriet). Det gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage samt udarbejdelse og aflevering af eksamensopgave.

Deltagerudbytte:

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i digital transformation i et globalt komparativt perspektiv. Vi har fokus på hvordan brugen af digital teknologi kan skabe eller modificere forretningsprocesser, ledelse, organisationskultur, og kundeoplevelser i et skiftende landskab drevet af markedskræfter.

På kurset vil du således arbejde med digital transformation, både strategisk og operationelt. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digital transformation i et globalt perspektiv i forhold til både forretningsmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området. Der bliver undervejs rig mulighed for at reflektere og diskutere med oplægsholdere fra de forskellige dele af verden (online), medstuderende og underviser på ITU.

Bemærk: De ovenfor nævnte lokationer tjener som eksempler og evt. kan ændres af praktiske årsager.

Formal prerequisites
Ingen formelle forudsætninger krævet, men du skal opfylde de overordnede adgangskrav til adgangskravene for enkeltfag på masterniveau.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive generelle muligheder og udfordringer ved digital transformation
  • Reflektere over egen og andre organisationers muligheder for og udfordringer ved digital transformation
  • Analysere muligheder og udfordringer for en given digital transformation på baggrund af fagets teori og eksempler med henblik på at udarbejde en plan for arbejdet med digital transformation
Learning activities

Hovedelementet er online oplæg og forelæsninger fra virksomheder og forskere fra de udvalgte områder, der på forskellig vis har formået at anvende nye digitale teknologier til at skabe digital transformation i deres organisation eller område. 

Der gives dels forelæsninger om digital transformation med undervisere og konsulenter fra områdernes universiteter og dels gives der oplæg fra områdets virksomheder. Der er desuden afsat tid undervejs til refleksions-workshops, som danner baggrund for afklaring af, hvordan den enkelte deltager kan informere praksis i (egen) virksomhed eller organisation på baggrund af kursets indhold.

Først i undervisningsforløbet er en introduktionsforelæsning med efterfølgende workshop, der fokuserer på digital transformation. Aktiviteterne danner baggrund for gruppedannelse og gruppearbejde. Formålet er dels at kigge på digital modenhed i organisationer samt at lære de andre deltagere at kende. Der vil desuden være tid sat af til gennemgang af læringsmål og eksamensopgaven. 

Under forløbet tilbydes vejledning i forhold til eksamensopgaven. Her vil der være fokus på at skærpe vinklen og fokus på den konkrete udfordring, der arbejdes med i eksamensopgaven, herunder anvendelse af forskningslitteratur med mere. Kurset gennemføres som en kombination af selvstudie, gruppearbejde, undervisningsdage samt udarbejdelse og aflevering af eksamensopgave.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 15%
  • Lectures: 25%
  • Exercises: 25%
  • Exam with preparation: 25%
  • Other: 10%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (Pass / Fail)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Skriftlig aflevering uden mundtligt forsvar. Emne aftales med underviser. Opgaven skal have et omfang af ca. 12 normalsider (+/-10% - 2.400 anslag, ink. mellemrum, eks. referencer).


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (Pass / Fail)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Som ved ordinær eksamen.

Time and date
Ordinary Exam - submission Mon, 15 Jan 2024, 08:00 - 14:00