Official course description:
Full info last published 23/01-20

Entrepreneurship (Summer University)

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BAENTRE1KU
Participants max:
30
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Forår 2020
Period
Summer 2020
Start
6 July 2020
End
7 August 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Hvordan skaber vi fremtidens nye kreative, teknologiske virksomheder? Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på bæredygtighed - både i forhold til vores klima og miljø, i forhold til at få skabt livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance. Udviklingen af anstændige jobs og ansvarlig produktion går hånd i hånd med den overordnede klimaindsats, som er grundlæggende kriterier, hvis vi skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige virksomheder.

Kurset udbydes i samarbejde med Center for Market and Economic Law, Juridisk Institut, Københavns Universitet
Description
Der har de seneste år været et boom i iværksætterkulturen i Danmark, hvilket har resulteret i opstart af mange nye digitale, kreative virksomheder og nye app’s, spil og andre former for software har set dagens lys. Men pga. et øget fokus på bæredygtig udvikling er der i dag en voksende gruppe af mulige iværksættere, der ikke kan se sig selv i den klassiske opstartsproces med fokus på traditionelle forretnings- og investeringsmodeller.

Nye digitale formater har skabt et fundament for nye måder at organisere sig på i fællesskaber og derved er opstået nye forretningsmodeller. Eksempelvis er deleøkonomien i kraft af airbnb, Uber og andre platforme i dag en del af vores samtid og tanken om at organisere sig i fællesskaber og dele adgang til boliger og biler er mere aktuel end nogensinde. Vi har i Danmark tradition for at skabe fællesskaber omkring forretning og teknologisk udvikling, den danske andelsbevægelse sikrede at landbruget fik tilført de nye maskiner og den nye teknologi, der var brug for. Samtidig skabte bevægelsen et nyt form for bæredygtigt sikkerhedsnet for de selvstændigt erhvervsdrivende landmænd, og i dag er der store virksomheder samt mange nyere opstartsvirksomheder, som er baseret på andelstanken

Det er imidlertid svært at få øje på virksomheder, der arbejder inden for digitale løsninger, selvom der også her er et øget behov for nye, bæredygtige forretningsmodeller.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive, anvende og iværksætte en bæredygtig entreprenøriel process
  • Redegøre for en forretningsmodel i relation til mulighed for økonomisk bæredygtighed, herunder finansiering og drift
  • Redegøre for de juridiske regler i forbindelse med opstart af virksomhed vedr. selskabsret, IP-ret, aftale- og kontraktsret samt finanseringsret
  • Analysere en forretningsmuligheds strategiske implementering
  • Identificere, analysere og vurdere relevansen af juridiske forhold og problemstillinger i forbindelse med opstart af virksomhed som en del af en bæredygtig entreprenøriel proces
  • Reflektere over forskellige juridiske reglers betydning for opstart af virksomhed, forretningsmodel, finansering og drift m.v.
  • Vurdere og implementere forretningsmodeller og –muligheder
  • Løse og forebygge konflikter, som forventes udviklet i opstartsvirksomheder
Learning activities

Kurset vil introducere til de elementer, som gør den studerende i stand til at udvikle et muligt forretningskoncept og få et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for, at man kan etablere en bæredygtig virksomhed.

Udover iværksætteri og bæredygtighed vil kurset beskæftige sig med emner som idéudvikling, forretningsmodeller, selskabsform, aftaler og kontrakter, IPR, økonomi, branding, forretningsplan, samarbejde med interessenter, og pitch.

Kurset vil anvende design fiktion som idéudviklingsværktøj. Udvikling af ny teknologi og vores samfundsstrukturer er mere end nogensinde forbundet - de styrker og driver hinanden. Dette betyder, at hvis man ønsker at udvikle nye virksomheder inden for IT og samtidig ønsker at udvikle et mere bæredygtigt samfund, så skal dette gøres i en fælles bevægelse.

Kursets juridiske del behandler nogle af de mest relevante juridiske forhold og problemstillinger, som iværksættere har behov for at vide noget om, som f.eks. valg af selskabs-/virksomhedsform, indgåelse af aftaler og kontrakter, IP-rettigheder samt finansiering. 

Kurset inkluderer teori samt praksis i et tværfagligt perspektiv, som også vil afspejles i gruppen af studerende. Kursusformen er gruppebaseret hvor studerende arbejder praksisorienteret sammen med studerende fra andre studieretninger i grupperne. Undervisningen vil være en kombination af underviseroplæg, cases, og deltagerdiskussion samt gruppearbejde. Der vil være mundtlig og skriftlig præsentation af forretningsplan. 

Bemærk: to dage vil blive afholdt i Helsingør. 

Course literature

Diverse litteratur i form af tekstuddrag, forskningsartikler mv (ca. 250 sider). Materialet gøres tilgængeligt på learnIT inden kursusstart.

Uddrag fra J. L. Hansen (red.), Iværksætterens juridiske udfordringer, DJØF 2. udg. (ca. 150 sider) 


Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
CG: Submission of written work for groups.
Exam submisson description:
Gruppeopgave på 20 sider samt individuel reflektion på 1-2 sider.
Group submission:
Group and individual
  • Grupper af 4 studerende


reexam
Exam type:

Exam variation: