Official course description:
Full info last published 3/12-19

Entrepreneurship (Summer University)

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BAENTRE1KU
Participants max:
30
Offered to guest students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
Bachelor of Science in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Forår 2020
Period
Summer 2020
Start
6 July 2020
End
7 August 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Hvordan skaber vi fremtidens nye kreative, teknologiske virksomheder? Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på bæredygtighed - både i forhold til vores klima og miljø, i forhold til at få skabt livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance.

Denne udvikling er blandt andet udtrykt i FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der giver en retning for, hvad vi skal fokusere på, hvis vi skal sikre os selv og planeten vi bor på. Her går udviklingen af anstændige jobs, ansvarlig produktion hånd i hånd med den overordnede klimaindsats. Dette er i dag grundlæggende kriterier, hvis vi skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige virksomheder.
Description

Der har de seneste år været et boom i iværksætterkulturen i Danmark, hvilket har resulteret i opstart af mange nye digitale, kreative virksomheder og nye app’s, spil og andre former for software har set dagens lys. Men pga. et øget fokus på bæredygtig udvikling er der i dag en voksende gruppe af mulige iværksættere, der ikke kan se sig selv i den klassiske opstartsproces med fokus på traditionelle forretnings- og investeringsmodeller. Vi taber mange mulige virksomheder på gulvet og derfor er der stort behov for at undersøge, hvordan vi kan understøtte udviklingen af nyt et stærkt kreativt vækstlag i Danmark.

Nye digitale formater har skabt et fundament for nye måder at organisere sig på i fællesskaber og derved er opstået nye forretningsmodeller. Eksempelvis er deleøkonomien i kraft af airbnb, Uber og andre platforme i dag en del af vores samtid og tanken om at organisere sig i fællesskaber og dele adgang til boliger og biler er mere aktuel end nogensinde. Vi har i Danmark tradition for at skabe fællesskaber omkring forretning og teknologisk udvikling, den danske andelsbevægelse sikrede at landbruget fik tilført de nye maskiner og den nye teknologi, der var brug for. Samtidig skabte bevægelsen et nyt form for bæredygtigt sikkerhedsnet for de selvstændigt erhvervsdrivende landmænd. Vi har stadig store virksomheder, der er baseret på andelstanken; Arla er fortsat ejet af landmænd, COOP er er startet som en indkøbsfællesskab og har stadig fællesskabet som en væsentligt del af forretningen. Samtidig er der i dag mange nyere opstartsvirksomheder, der er baseret på andelstanken - Thorupstrand Kystfiskerlaug , Logik & Co, Knowledgeworker. Det er imidlertid svært at få øje på virksomheder, der arbejder inden for digitale løsninger, selvom der også her er et øget behov for nye, bæredygtige forretningsmodeller.
Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Reflektere over og anvende en bæredygtig entreprenøriel proces.
  • Vurdere en forretningsmodel I relation til muligheden for økonomisk bæredygtighed herunder finansiering og drift
  • Analysere en forretningsmuligheds strategiske implementering
Learning activities

Kurset vil introducere til de elementer, som gør den studerende i stand til at udvikle et muligt forretningskoncept og få et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for, at man kan etablere en bæredygtig virksomhed. 

Kurset vil anvende design fiktion som idéudviklingsværktøj. Udvikling af ny teknologi og vores samfundsstrukturer er mere end nogensinde forbundet - de styrker og driver hinanden. Dette betyder, at hvis man ønsker at udvikle nye virksomheder inden for IT og samtidig ønsker at udvikle et mere bæredygtigt samfund, så skal dette gøres i en fælles bevægelse. Design fiktion tager udgangspunkt i det faktum, at mange revolutionerende teknologier først er blevet forestillet og beskrevet gennem fiktion og derefter senere oversat til faktiske anvendelser - fortolket gennem den historiske tids sociologiske linse.

Kurset inkluderer teori samt praksis og vil bl.a. inkludere forskellige mulige innovationsmodeller samt identifikation af forretningsmuligheder, konkurrent analyse og strategiudvikling - altsammen i et bæredygtigt perspektiv. 

Kursusformen er gruppebaseret og er meget praksisorienteret. Undervisningen vil være en kombination af underviseroplæg og deltagerdiskussion samt gruppearbejde.

Bemærk: to dage vil blive afholdt i Helsingør. 

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
CG: Submission of written work for groups.
Exam submisson description:
Gruppeopgave på 20 sider samt individuel reflektion på 1-2 sider.
Group submission:
Group and individual
  • Grupper af 4 studerende


reexam
Exam type:

Exam variation: