Official course description:

Full info last published 18/06-19
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BSGRPRO1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor, Head of study programme
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Grundlæggende Programmering er det første programmeringskursus på uddannelsen. Kurset har til formål at gøre de studerende i stand til at kunne skrive mindre programmer i Java uden tidligere at have programmeret. Kurset introducerer grundlæggende objekt-orienterede programmeringsprincipper samt hvordan man designer mindre programmer. De første to tredjedele af semesteret vil undervisningen primært bestå af forelæsninger og øvelser samt Live Coding øvelser, som er sessioner hvor praktisk kodning bliver illustreret sammen med de studerende. I den sidste tredjedel skal alle studerende lave et programmeringsprojekt i små grupper.

Description

Kurset giver det første indblik i programmering og et solidt fundament til objekt orienteret programmering. Emnerne er essentielle for
størstedelen af de efterfølgende fag.

 • Objekt-orienteret analyse, design og implementering.
 • Programmering i Java: klasser, objekter, metoder, felter, variable; simple typer; udtryk, ordrer og erklæringer; valg (if, switch), lazy and/or, gentagelse (for, while); rekursive metoder; Javas klassebiblioteker; collections; arrays; konstruktion af simple brugergrænseflader med Java Swing; statisk vs dynamisk typing; virtual dispatching; brug af generiske typer 
 • Klassedesign, virtuelle metoder, abstrakte klasser, interfaces, indkapsling; konstruktion af løkker; 
 • Test og dokumentation 
 • Design af programløkker


Formal prerequisites
For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, til email og til at læse fra web. Du skal også kunne installere ny software. Der kræves ingen programmeringserfaring for at kunne følge dette kursus.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • ANALYSERE en problemformulering (mhp at KONSTRUERE brugbare, mindre systemer på op til ca. 1000 linjers Java kode); dvs:
 • DESIGNE et system (på baggrund af analysen);
 • IMPLEMENTERE systemet (på baggrund af design);
 • TESTE systemet (inkl. REDEGØRE for om det virker som ønsket samt VURDERE i hvilken grad afprøvningen understøtter en sådan konklusion);
 • PRÆSENTERE systemets formål, opbygning og virkemåde både skriftligt og mundtligt for en relevant målgruppe;
 • ANVENDE basale Java-konstruktioner (jf. kursusindhold); samt
 • FORKLARE basale Java-konstruktioner (jf. kursusindhold) for en IT-professionel målgruppe
Learning activities

De første to tredjedele af semesteret vil undervisningen primært bestå af forelæsninger og øvelser. Der vil desuden være Live Coding øvelser, som er sessioner hvor praktisk kodning bliver illustreret ud fra de studerendes behov samt hvad underviserne finder nødvendigt.I den sidste tredjedel af semesteret skal alle studerende lave et programmeringsprojekt. Derfor vil undervisningen gradvis få mere karakter af projektarbejde og vejledning.

 

Mandatory activities
4 obligatoriske opgaver ud af 5 samt 3 ud af 3 on-line programmerings opgaver (uden hjælpemidler) skal godkendes for at kunne gå til eksamen. 

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted. The group has a shared responsibility for the content of the report.


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)

Time and date