Official course description:

Full info last published 8/08-19
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
1407003U
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Projektarbejde og kommunikation giver fundamentet for at forstå og kunne indgå i projekter på uddannelsen. I Projektarbejde er der fokus på at indgå i software udviklingsgrupper, herunder at kunne redegøre for grupperoller, gruppeproblemer og forebyggelse og løsning af gruppekonflikter. Desuden giver kurset, med udgangspunkt i problemløsning for en virksomhed, de studerende grundlæggende færdigheder inden for konceptudvikling i grupper og teknisk skriftlighed som resulterer i udformning af to rapporter: en teknisk rapport på en løsning på 6-7 sider og en grupperapport på 3-4 sider.  I Kommunikation får de studerende et både teoretisk og praktisk grundlag for mundtlig kommunikation med værktøjer til forståelse for målgrupper, opbygning af præsentationer og praktiske øvelser både i grupper og med individuel feedback, hvor der er fokus på klar og tydelig formidling af et budskab/et koncept, herunder stemmebrug og kropssprog.

Description

Kurset introducerer dels de studerende til en udbredt samarbejdsform på ITU, gruppearbejdet, og til teknisk skriftlighed og rapportskrivning som giver hele holdet en fælles platform at arbejde og kommunikere ud fra. De studerende får endvidere en grundtræning i mundtlig kommunikation, der på mange tekniske uddannelser er helt fraværende, men som på ITU - og også på softwareudvikling - har været en prioriteret kompetence i forhold til at begå sig i både studie-interne dialoger og i eksterne dialog med virksomheder, brugere og andre samarbejdspartnere. De studerende har ved studiestart meget forskellige erfaringer med teknisk skriftlighed, gruppearbejde og kommunikation, så kurset skulle gerne give de studerende er fælles udgangspunkt for disse kompetencer, som efterfølgende kurser og projekter bygger videre på og nuancerer.

 • teori og metoder til at etablere og gennemføre et problemorienteret gruppearbejde,
 • teori og metoder til at arbejde med teknisk skriftlighed indenfor It-projekter,
 • strukturer og retningslinier for akademisk rapportskrivning indenfor It-projekter,
 • teori og metoder til mundtlig kommunikation af It-relaterede problemstillinger,
 • træning i og individuel feedback på egen evne til at præsentere en it-relateret løsning, 
 • erfaring med at arbejde på en virkelig case fra en ekstern virksomhed.

Kurset dækker desuden følgende emner: 

 • Gruppe- og projektarbejde: Gruppebegrebet, grupperoller, normer, organisering af arbejdet, konfliktresolution, etik, problemorienteret udvikling, litteratursøgning, research, teknisk skriftlighed, rapportskrivning, arbejdsdokumenter. 
 • Formidling og kommunikation: Dispositionsteknik, sproglige virkemidler, stemmebrug og kropssprog, argumentationsteori, feedback-teknikker, målgruppeanalyse og situationelle faktorer.

Formal prerequisites
For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • I gruppe- og projektarbejde: Etablere og deltage i en gruppekonstitution
 • I gruppe- og projektarbejde: Redegøre for grupperoller (herunder hvordan disse kan påvirke gruppedynamikken)
 • I gruppe- og projektarbejde: Beskrive og reflektere over metoder til at arbejde effektivt i grupper og evaluere gruppens arbejde
 • I gruppe- og projektarbejde: Beskrive og reflektere over gruppeproblemer (og egen rolle i en gruppe)
 • I gruppe- og projektarbejde: Beskrive og reflektere over forebyggelse og løsning af gruppekonflikter
 • I gruppe- og projektarbejde: Beskrive og reflektere over begrebet 'problemorienteret projektarbejde'
 • I gruppe- og projektarbejde: Skrive en teknisk projektrapport og gøre rede for indhold og form i akademiske termer
 • I gruppe- og projektarbejde: Redegøre for faserne i projektarbejdet
 • I gruppe- og projektarbejde: Beskrive relevante arbejdsdokumenter i projektarbejdet
 • I gruppe- og projektarbejde: Identificere og forklare arbejdsdokumenters rolle og formål i projektarbejdet (ift. organisering, koordinering og fremdrift)
 • I formidling og kommunikation: Anvende teori med henblik på at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe
 • I formidling og kommunikation: Disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre for den valgte disposition
 • I formidling og kommunikation: Tale til målgruppen og anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde
 • I formidling og kommunikation: Beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling
 • I formidling og kommunikation: Analysere egen non-verbal fremstilling
 • I formidling og kommunikation: Redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske valg, som er foretaget
 • I formidling og kommunikation: Redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter
 • I formidling og kommunikation: Anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette
Learning activities

Undervisningen ligger om mandagen og er meget varieret. Der indledes med et par  seminardage for alle i starten af forløbet fra 8-17. Derefter arbejdes med mere traditionel holdundervisning med forelæsninger, øvelser, selvstændigt research og  gruppearbejde med vejledning og masterclasses med individuel vejledning. Der afsluttes med en pitch af projekterne den sidste undervisningsdag.

Course literature

Leo Finkelstein Jr.: Pocket Book of Technical Writing - for Engineers and Scientists

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted. The group has a shared responsibility for the content of the report.

Time and date


Time and date