Official course description:
Full info last published 27/08-19

Prototyping af interaktive teknologier

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KAPRINT1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

I 2016 oversteg antallet af internetbrugere på mobile platforme desktop brugere, og 'Mobile first’ er nu  den foretrukne strategi i effektiviseringen af  applikations udvikling og design . React Native er en meget populært open source javascript programmeringsplatform som mange virksomheder, herunder Facebook, Uber, Tesla, AirBnB og Skype benytter til at udvikle deres nyeste 'mobile first' apps - simpelt, hurtigt og effektivt

Description

Kursets giver en hands-on introduktion til basale begreber og værktøjer i arbejdet med at designe og programmere native smartphone applikationer. Med afsæt i grundlæggende forhåndskendskaber til programmering, introducerer kurset  til JavaScript  og React Native som programmeringssprog hhv. programmeringsplatform. Muligheden for programmatisk kontrol med   mobiltelefonens hardware komponenter (e.g. GPS, magnetometer, accelerometer, lys sensor, vibration) indgår som del af kursets arbejde med at designe for alternativt (ikke skærmorienteret) input/output i interaktionen med mobile enheder. Designet for mobil interaktion i komplekse fysiske og sociale omgivelser diskuteres, undersøges, og demonstreres med udgangspunkt i de studerendes egen udvikling af en større lokations-baseret React Native Applikation. 
Formal prerequisites
Optagelse på MSc Digital design og interaktive teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Apply state-of-the-art mobile application prototyping tools in the design for mobile interaction
  • Apply state-of-the-art software libraries and frameworks when programming native mobile applications
  • Explore and analyse alternative (i.e. non-screen based) modalities for mobile interaction
  • Analyze and discuss mobile interaction as part of rich physical and social settings
Learning activities

Kurset fokuserer på de praksisnære færdigheder der kræves for at designe og programmere interaktive native smartphone applikationer.

Kurset består af 14 lektioner og 14 øvelsesgange. Lektioner og øvelser knyttes tæt sammen gennem det praktiske arbejde med en række mindre opgaver der løses individuelt og i grupper. Der tilbydes løbende feedback på rettidigt afleverede opgaver.

Kursets første del giver en hands-on introduktion til basale begreber og værktøjer der understøtter arbejdet med at programmere native  smartphone applikationer. På denne del introduceres JavaScript som programmeringssprog og React Native som programmeringsplatform. Opgaverne på kursets første del er tilrettelagt med en stigende kompleksitet hvorigennem stadigt mere avancerede dele af JavaScript som programmeringssprog og React-Native som programmeringsplatform tages i brug.Herunder, introduceres til programmering af mobiltelefonens hardware komponenter (e.g.GPS, magnetometer, accelerometer, lys sensor, vibration) som en del af designet for alternativt (ikke skærmorienteret) input/output i interaktionen med mobile enheder. Endelig introducerer kursets første del til brugen af debugging værktøjer på mobile enheder.

På kursets anden del lægges hovedvægten på design, programmering og demonstration af en enkelt større lokations-baseret React Native applikation. Arbejdet med applikationen udgør kurset afsluttende projektopgave, og udarbejdes i grupper af 3-5 studerende. Endvidere, introducerer et mindre antal lektioner på kursets anden del, teoretiske begreber fra interaktionsdesign området af direkte relevans for projektarbejdet med designet for lokations-baseret interaktion. Projektopgaven bruges som afsæt til at undersøge, udfolde, demonstrere og diskutere designet for mobil interaktion i komplekse fysiske og sociale omgivelser.


Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted. The group has a shared responsibility for the content of the report.
Exam description:

Kombineret mundtlig gruppe og individuel eksamen baseret på 

a) kursets pensum, 
b) den fælles grupperapport på max 8 normalsider der beskriver og argumentere for gruppens design og implementering af en lokations-baseret native smartphone applikation og 
c) gruppemedlemmernes individuelle refleksionsrapporter på max 2 normalsider.

Gruppestørrelse: 5-6 studerende. Mundtlig eksamens varighed: 30 minutter per studerende inkl. votering og feedback. Mundtlig gruppeeksamensform: mixed form 1


Time and date