Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 19/01-21

Digitale brugerstudier

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KADIBRU1KU
Participants max:
25
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
10625 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course semester
Semester
Forår 2022
Start
31 January 2022
End
27 May 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Dette kursus vil, på et avanceret niveau, lære de studerende at forstå og analysere brugeradfærd og praksisser på et individuelt, organisatorisk og socialt niveau. Det vil udvide og udbygge deres metodemæssige værktøjskasse og konceptuelle og teoretiske forståelse, ved at bygge videre på den viden, de studerende har erhvervet sig på Brugere i kontekst kurset. Dette sker ved at arbejde med både teori, analyse og digitale metoder.
Description

Vi lever i et digitalt samfund, hvor vi som mennesker og brugere konstant forbinder os til andre mennesker og organisationer, som led i vores digitale brugspraksiser. Med andre ord: vi indgår konstant i mange forskellige netværk. Dette er de forskellige sociale netværksudbydere opmærksomme på, og de anvender aktivt deres brugeres eksistens i et netværk.  Måske er forbindelsen med/til andre (konnektivitet) det primære formål med en digital tjeneste (som fx sociale netværkstjenester), eller det kan være et væsentligt supplement til f.eks. en livsstils- eller fitness app. At forbinde brugere kan også være målet for offentlige institutioner, der ønsker at få folk til tale sammen og debattere vigtige samfundsforhold.  Uanset hvad målet er, så er det essentielt at:

·      tjenesteudbyderne forstår hvordan deres brugere handler på tværs af de netværk, de tilbyder.

·       tjenesteudbyderne er i stand til at planlægge og facilitere sociale interaktioner på den bedst mulige måde.

·       tjenesteudbyderne er i stand til at forhindre at brugerne sammen agerer på en måde, der kan skade deres tjeneste eller image.

Dette kursus vil give studerende vigtige, kritiske værktøjer og mulighed for at komme med “bag scenen” og forstå de kræfter, der driver brugere til at handle på bestemte måder i bestemte netværk og på bestemte tjenester. Og det tager fat på at få jer til at reflektere over de bedste måder at engagere brugerne på (et perspektiv, vi arbejder videre med i anden del af specialiseringen).

Formal prerequisites

Dette kursus bygger oven på kurserne på 1. semester af KDDIT og studerende bør have fulgt disse kurser eller opnået tilsvarende kompetencer andetsteds.

Dette kursus er 1. del af User Cultures specialiseringen.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Genkende og beskrive de niveauer, hvor brugerpraksisser udvikler sig: henholdsvist det individuelle, det institutionelle og det samfundsmæssige niveau
  • Identificere og tage kvalificerede metodevalg i forhold til studiet af brugerpraksis i udvalgte sociale netværk
  • Isolere og undersøge de teknologiske og sociale udfordringer, der er en integreret del af specifikke udvalgte brugerpraksisser
  • Idenficere og analysere de designudfordringer, der er på spil, når man skal udvikle engagementsstrukturer på forskellige niveauer
  • udpege og træffe informerede valg om de etiske udfordringer der knytter sig til brugen af sociale netværk og udviklingen af brugerengagement
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D22: Submission with following oral exam supplemented by the submission.