Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 27/08-19

Kvalitative forskningsmetoder og akademisk formidling

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BAKVFAF1KU
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
21250 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Media and Design
Staff
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
22 January 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.

Description

I Digital Design, uanset om de ses som designpraksis eller som et område for designforskning, er de fleste designproblemer såkaldte "wicked" problemer", dvs. ustrukturerede problemer, hvor problemforståelsen udvikles parallelt med udforskning af løsninger. Kurset er centralt, fordi "wicked" problemer oftest kræver anvendelse af kvalitative undersøgelsestilgange og -metoder til forstå problemet og til udvikling af løsninger. I den bredere sammenhæng bliver kvalitative undersøgelsesmetoder således en grundlæggende del af værktøjskassen af perspektiver og metoder, som eleverne akkumulerer i løbet af programmet.

Den studerende er udstyret med en værktøjskasse med forskellige kvalitative undersøgelsestilgange, der kan anvendes i designforskning samt designpraksis. Derudover har den studerende fået erfaring fra at have anvendt nogle af disse tilgange i et kvalitativt studie oprettet i samarbejde med et igangværende forskningsprojekt og under tilsyn af forskere.

Formal prerequisites
Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i digitale medier og design.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • karakterisere forskellige videnskabelige tilgange og kvalitative og designorienterede undersøgelsesmetoder.
  • kortlægge et afgrænset forskningsfelt via litteraturstudier og bruge videnskabelige kilder til at diskutere eksisterende forskning.
  • formulere et relevant forskningsspørgsmål.
  • udføre et lille forskningsprojekt med en kvalitativ forskningstilgang og med kvalitative undersøgelsesmetoder gennem konstruktiv dialog med et forskningsprojekt og i relation til et sæt af forskningsproblemer
  • skrive en kort videnskabelig artikel på engelsk samt fremlægge den mundtligt
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted. The group has a shared responsibility for the content of the report.
Exam description:

I bedømmelsesgrundlaget indgår den individuelle mundtlige præstation og shortpaperet udarbejdet i grupper. Bedømmelsen foretages på grundlag af de studerendes evne til at opfylde målsætningen for kurset som anført ovenfor. 

Eksamen i grupper af 4-5 studerende. Varighed er 20 minutter pr.person inkl. votering og feedback. Type of oral exam: Group exam.