Preliminary public information for, subject to change:
Preliminary info last published 29/03-19

Brugerpraksis i netværk

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KABRNET1KU
Offered to guest students:
yes
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
10625 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
Master of Science in Information Technology (Digital Design and Interactive Technologies)
Staff
Course semester
Semester
Forår 2020
Start
27 January 2020
End
31 August 2020
Abbreviation
20201
Exam
Abstract
Dette kursus vil, på et avanceret niveau, lære de studerende at forstå og analysere brugeradfærd og praksisser på et individuelt, organisatorisk og socialt niveau. Det vil udvide og udbygge deres metodemæssige værktøjskasse og konceptuelle og teoretiske forståelse, ved at bygge videre på den viden, de studerende har erhvervet sig på Brugere i kontekst kurset. Dette sker ved at arbejde med både teori, analyse og digitale metoder.
Description
Vi lever i et digitalt samfund, hvor vi som mennesker og brugere konstant forbinder os til andre mennesker, som led i vores digitale brugspraksser. Med andre ord, vi indgår konstant i mange forskellige netværk. Måske er forbindelsen med/til andre (konnektivitet)  det primære formål med en digital tjeneste (som fx. sociale netværkstjenester), eller det kan være et væsentligt supplement til f.eks. en livsstils- eller fitness app. At forbinde brugere kan også være målet for offentlige institutioner, der ønsker at få folk til tale sammen og debattere vigtige samfundsforhold.  Uanset hvad målet er, så er det essentielt at tjenesteudbyderne forstår hvordan deres brugere handler på tværs af de netværk, de tilbyder, og det er essentielt at de er i stand til at kuratere sociale interaktioner på den bedst mulige måde, og essentielt at de er i stand til at forhindre at brugerne sammen agerer på en måde, der kan skade deres tjeneste eller image. Dette kursus vil give dig mulighed for at komme med “bag scenen” og forstå de kræfter, der driver brugere til at handle på bestemte måder i bestemte netværk og på bestemte tjenester. Og det tager fat på at få jer til at reflektere over de bedste måder at engagere brugerne på (et perspektiv, vi arbejder videre med i anden del af specialiseringen).
Intended learning outcomes

After the course, the student should be able to:

  • Genkende og beskrive de niveauer, hvor brugerpraksisser udvikler sig: henholdsvist det individuelle, det institutionelle og det samfundsmæssige niveau
  • Identificere og tage kvalificerede metodevalg i forhold til studiet af brugerpraksis i udvalgte sociale netværk
  • Isolere og undersøge de teknologiske og sociale udfordringer, der er en integreret del af specifikke udvalgte brugerpraksisser
  • Idenficere og analysere de designudfordringer, der er på spil, når man skal udvikle engagementsstrukturer på forskellige niveauer
  • udpege og træffe informerede valg om de etiske udfordringer der knytter sig til brugen af sociale netværk og udviklingen af brugerengagement
Ordinary exam
Exam type:
D: Written report with oral defence, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D22: Submission of written work with following oral exam supplemented by the work submitted. The oral exam will be supplemented by the submitted work, i.e. the submitted work supplements a fixed syllabus from the course base.
Exam description:

Portfolio exam -written work with oral exam. Individual exam. Approx. 5 pages to be handed in. 

Oral exam - 30 minutes.