Official course description:
Full info last published 15/11-22

Fremtidens bæredygtige virksomheder

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BAFRBAV1KU
Participants max:
50
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor, Head of Section
Course semester
Semester
Forår 2023
Start
30 January 2023
End
25 August 2023
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på etik, diversitet og grøn omstilling - både i forhold til vores klima og miljø, men også i forhold til at få skabt social bæredygtighed og livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance. 

Samtidig udvikler vores internet sig, en ny digital æra er undervejs og det kalder på nye forretningsmodeller og former for organisering med fokus på fællesskaber. 

Dette fag er case-baseret, praksisnært, og har til formål at at skabe prototyper for fremtidens bæredygtige virksomheder udviklet med inspiration fra fremtidsforskning, ny teknologi, samtidskunst og iværksætteri. Velkommen til. 

Description

Der har de seneste år været et boom i iværksætterkulturen i Danmark, hvilket har resulteret i opstart af mange nye digitale, kreative virksomheder og nye app’s, spil og andre former for software har set dagens lys. Men pga. et øget fokus på bæredygtig udvikling er der i dag en voksende gruppe af mulige iværksættere, der ikke kan se sig selv i den klassiske opstartsproces med fokus på traditionelle forretnings- og investeringsmodeller.

Samtidig udvikler den tredje generation af internettet sig - web3. De nye online strukturer påvirker den måde, som vi former vores organisationer. Web2 førte til deleøkonomi, de fleste kender virksomheder som Uber og Airbnb, der skabte helt nye opfattelser af, hvordan en digital virksomhed interagerer med brugere. I dag er vi ved at træde over tærsklen til web3 og nye forretningsmodeller og former for organisering er i gang med blive udviklet. Der er mange syn på denne udvikling: Nogle ser den som en mulighed for at realisere den tabte drøm om at demokratisere information og indflydelse, som også skød web1 og web2 i gang. Andre ser web3 som tech industriens nye væksteventyr blottet for bæredygtige perspektiver. Er det festen for de privilegerede i vesten, der fortsætter? Eller er der en reel mulighed for at skabe bæredygtige løsninger og distribuere indflydelse? De studerende lærer at forholde sig til det bæredygtige paradigme og analysere de digitale forretningsmodeller. Nu vil vi ikke længere spises af med at være brugere - vi vil have mere indflydelse. Hvordan kan vi designe fremtidige virksomheder, der er baseret på reel indflydelse og fællesskab?

Kurset vil derfor introducere til elementer, som gør den studerende i stand til at udvikle et spekulativt forretningskoncept og få et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for at etablere en fremtidig bæredygtig, digital virksomhed. De studerende får en indføring i digital bæredygtighed, som en vigtig tendens i digital innovation. De lærer at analysere eksisterende digitale økonomiers sociale narrativer,  biases og dominerende diskurser med formålet at identificere målgrupper og bæredygtige innovationspotentialer. 

Vi undersøger, hvem der bestemmer over vores teknologiske fremtider? Af og til kan det synes som om fremtiden er undsluppet os, særligt den teknologiske fremtid er i hænderne på få mennesker langt væk, der er optagede af at udvikle nogle meget specifikke samfundsformer. Derfor bringer vi kunst og litteratur i spil og undersøger i fællesskab mulige fremtider som inspiration til bæredygtige virksomhedskoncepter. Vi har fokus på begrebet “worldbuilding”, der er et begreb, der har spredt sig fra science fiction og gaming til kunstverdenen, hvor det nu bliver associeret med mulighederne for at forestille sig andre verdener.

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Analysere digitale forretningsmodeller i relation til bæredygtighed
  • Beskrive, anvende og iværksætte en bæredygtig entreprenøriel process
  • Redegøre for en forretningsmodel i relation til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, herunder finansiering og drift
  • Redegøre for forretningsmodeller i henholdsvis web1, web2 og web3
  • Redegøre for fremtidsforskning som informationsproces og anvende tendensanalyse
  • Analysere en forretningsmuligheders strategiske implementering
Learning activities

Iværksætteri:
Kurset tager udgangspunkt i bogen “The Startup  Owner’s Manual, der har fokus på inddragelse af kunder i verificeringen af en forretningsidé. Vi inddrager 2 cases fra eksisterende virksomheder/organisationer, som man i grupperne kan vælge at arbejde med i sin undersøgelse fremtidens bæredygtige forretningsmodeller. 

På kurset vil vi arbejde med forretningsmodeller til fremtidens internet, dvs. vi tager udgangspunkt i modeller der er er rettet mod blockchain og andre decentrale formater. 

Vi anvender kunstværker, spekulativ design og science fiction til at træne vores evner til at kunne forestille os alternative fremtider. 

Digital bæredygtighed: 
Bæredygtighed handler om at skabe langsigtede økonomiske, etiske, sociale og økologiske strukturer med tanke på samfund, klode og fremtidige generationers liv. Kurset zoomer ind på bæredygtig innovation i relation til den digitale økonomi og introducerer cases, trends og værktøjer. Der lægges særligt vægt på social bæredygtighed, biases og identificering af sociale udfordringer i den nye Web3 æra.

Fremtidsforskning:
Kurset introducerer de studerende til fremtidsforskningen som tværfaglig disciplin, dens grundprincipper og modeller, samt UNESCO’s futures literacy kompetencebegreb, der hjælper os med at udfordre bias og indgroede antagelser.

Undervisningsform:
Kursusformen er gruppebaseret og meget praksisorienteret. Undervisningen vil være en kombination af underviser oplæg, samtaler/diskussion samt gruppearbejde.

Udviklingen af de praksisnære cases  struktureres via Miro-boards, der binder undervisningsgangene sammen frem imod udvikling af en forretningsplan. 

Course literature

The Startup  Owner’s Manual af Steve Blank

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submisson description:
Der afleveres en opgave i grupper af 3-6 studerende. Afleveringen er på ca. 5 normalsider per studerende i gruppen, dvs. ca. 20 normalsider for en gruppe af 4 studerende.
Group submission:
Group
  • Grupper af 3-6 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Individual


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Group submission:
Group
  • Grupper af 3-6 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Individual

Time and date
Ordinary Exam - submission Tue, 30 May 2023, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Wed, 14 Jun 2023, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 15 Jun 2023, 09:00 - 21:00
Reexam - submission Wed, 26 Jul 2023, 08:00 - 14:00
Reexam Fri, 18 Aug 2023, 09:00 - 13:00