IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T0 Grundkursus i netværk og operativsystemer 
Kursusnavn (engelsk):T0 Applied Network and Operating System Concepts 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:

Kursets formål er at give den studerende:
 • forberedende forudsætninger for at klare teknikkurser og teknikprojekter på og uden for EBUSS

 • en grundlæggende forståelse af operativsystemer, datakommunikation og distribuerede systemer.Efter kurset vil den studerende have opnået kendskab til:
 • maskinarkitektur og operativsystemer

 • processbegrebet

 • memory og filsystemer

 • anvendelse af typiske distribuerede systemer.

 • opbygning og virkemåde af datanetværksamt beherske praktiske færdigheder i Linux og Windows

 
Fagligt indhold:

Kurset vil bestå af to hoveddeleDen første halvdel vil dække operativsystemer, herunderVon Neumanns arkitektur og lagdelte maskiner
 • Languages, parsing and automata

 • Data og karaktersæt

 • Fysisk niveau, mikroniveau, ISAniveau, assemblerniveauOperativsystemniveauet
 • Processer og tråde

 • CPU schedulering

 • Process synkronisering, semaforer

 • BeskyttelseMemory management,
 • Virtuel memoryFilsystemer
 • FAT, NTFS, samt diverse filsystemer fra Unix


Den anden halvdel vil dække distribuerede systemer og netværkDatanetværk og datakommunikation
 • Kommunikation og services

 • Protokoller

 • Lokalnet

 • Ethernet, både fastnet og wireless

 • Elektronisk post

 • SMTP (eksempel på protokol)

 • Internet

 • AdresseringDistribuerede operativsystemer og netværksoperativsystemer
 • Interproceskommunikation (IPC)Client server applikationsmodellenDistribuerede filsystemer
 • Komponenter i et distribueret filsystem

 • Directory/directory servicesInternet
 • HTTP

 • HTML, XML, herunder struktureret tekst

 • Web-serveren

 • WWW og elektronisk handel
 
Læringsaktiviteter:

12x3 timers forelæsninger ondage 9:00-12:00, 12x3 timers øvelser onsdage 13:00-16:00, idet øvelserne benyttes
til indlæring af det forelæste stof og praktisk erfaring med Linux, Win2000 & netværk 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på synopsis  

Litteratur udover forskningsartikler:Lærebøger:
\"Applied operating system concepts\" af A. Silverschatz, P. Galvin og G. Gagne, ISBN 0-471-36508-4
\"Introduktion til netværk\" af Geir Steen-Olsen og Arnie Stalheim (IDG 1999)