IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):P2 International Internet jura 
Kursusnavn (engelsk):International Internet law 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:

Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til selv at identificere
juridiske problemstillinger, der kan opstå ved virksomhedens internationale
handel og markedsføring på Internettet. Således skal kurset give de studerende
et overblik over den internationale privat- og procesret samt grundlæggende
folke- og EU ret.


Endvidere gennemgås internationale retningslinier og EU reguleringen vedrørende
handel og markedsføring. Der lægges endvidere vægt på, hvordan virksomhedens
markedsføringsaktiviteter kan tilrettelægges for at begrænse risikoen for søgsmål.

 
Fagligt indhold:

International internetjura er koncentreret om de internationale regelsæt og
internationale retlige aspekter, som er forbundet med markedsføring, handel
og aftaleindgåelse på Internettet. Derudover behandler faget problemstillinger
forbundet med virksomhedens rettigheder og pligter i forbindelse med persondatabeskyttelse
og betalinger over Internettet.


Handel og markedsføring på Internettet er som udgangspunkt international, og
det har derfor stor betydning, at man ved, hvilke regler og retningslinier man
bør følge. International internetjura tager udgangspunkt i virksomhedens behov
for at kunne identificere og begrænse internationale juridiske risici. På kurset
behandles bl.a.:  • Specifikke problemstillinger forbundet med international handel over Internettet.

  • Udarbejdelse af internationalt markedsføringsmateriale

  • Internationale forbrugeraftaler

  • Persondatabeskyttelse

  • Betalinger over Internettet

  • Fastlæggelse af strategi for overholdelse af lovgivningen


Faget tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i forbindelse med virksomheders
brug af Internettet, men giver også en introduktion til den internationale handelsret.


Undervisningen er baseret på stor grad af aktivitet fra de studerende. Dette
skyldes, at de studerende skal trænes i at diskutere juridiske problemstillinger
samt at forholde sig til disse.


En del af fagets pensum er på engelsk

 
Læringsaktiviteter:

12x3 forelæsninger + øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen (20 minutter incl. bedømmelse) baseret på en 2-3 siders synopsis.  

Litteratur udover forskningsartikler: