IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):UX og Agil udvikling 
Kursusnavn (engelsk):UX and Agile Development 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at deltagerne er i stand til at:

- Redegøre for væsentlige scrum principper herunder roller, ceremonier og artefakters
- Løse en design udfordring vha agil udvikling
- Vælge hvilke UX metoder der passer til jeres agile projekt
- Skabe en integreret proces vedrørende UX og agil
- Reflektere over hvor der kan opstår problemer med introduktion af UX metoder
- Komme med løsningsforslag til hvordan problemerne kan håndteres 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Agil software udvikling bliver mere og mere udbredte
Agile metoder som Scrum og eXtreme Programming, strukturerer software udviklingsprocessen i korte iterations-intervaller af 2-4 ugers varighed. Hver iteration indeholder analyse, design, koding, og tests. Disse aktiviter bliver udført meget hurtigere end I traditional software udvikling og de fokuserer kun på en lille del af systemets samlede funktionalitet.
Dette skaber nye krav til traditionelle User Experience design og test metoder. På dette kurser udforsker vi, hvad agil software udvikling er, de tilgange der er til at kombinere UX med agil udvikling, hvad det gør ved design og test metoder at arbejde agilt, og hvilke krav og nye roller der er opstået i kombinationen af UX og agil udvikling

Med udgangspunkt I en virksomhedscase skal de studerende introducere hvordan UX kan blive en del af en I forvejen agil praksis.
På kurset vil du arbejde med:
• Systemudvikling I et historisk perspektiv
• Agile principper
• Agil vs vandfaldsmodel
• Introduktion til scrum herunder roller, ceremonier, artefakter
• Scrum processen
• Forskellige former for scrum
• Udfordringer ved at arbejde agilt for virksomheden og for UX’erne
• Fordele ved at arbejde agilt
• User stories 
Læringsaktiviteter:

2 weekend seminarer bestående af forelæsninger og øvelser samt online undervisning, vejledning og øvelser.

På kurset vil du arbejde med:
• Systemudvikling I et historisk perspektiv
• Agile principper
• Agil vs vandfaldsmodel
• Introduktion til scrum herunder roller, ceremonier, artefakter
• Scrum processen
• Forskellige former for scrum
• Udfordringer ved at arbejde agilt for virksomheden og for UX’erne
• Fordele ved at arbejde agilt
• User stories
• Scrum vs UX
• Agil UCD
• UCD strategier i agil udvikling
• UX Roller
• UX overblikket
• UCD metoder i agil udvikling herunder:
o personas
o prototyping
o usability testing
o Participatory Design 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Aflevering af gruppeprojekt med efterfølgende individuel eksamination af 30 minutters varighed inkl. votering.  

Litteratur udover forskningsartikler:TBD