IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):032004/213 Kalkuler for parallelitet og modellering af arbejdsgange 
Kursusnavn (engelsk):032004/213 Concurrency calculi and work flow modelling 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:Gode engelskkundskaber. 
Læringsmål: 
Fagligt indhold:<H5>Kurset afholdes af DIKU og opdatereret kursusbeskrivelse kan ses på DIKUs
<A href=\"http://www.sis.ku.dk/lp/viskursus.asp?Knr=40427&InFrame=0&Sprog=DK)\">hjemmeside.IT-Cs studienævn forbeholder sig ret til ikke at give merit, hvis kursusbeskrivelsen ændres.
</H5> 
Læringsaktiviteter:

Seminar
Kurset kan afholdes på engelsk. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler: