IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Virksomhedssystemer 
Kursusnavn (engelsk):Enterprise Systems 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes viden om Systemudvikling og Databasesystemer svarende til at have gennemført mindst et af disse to fag. 
Læringsmål:Standardsystemer og specielt udviklede applikationer til varetagelse af de daglige processer i virksomheder, integration af forretningsprocesser og understøttelse af virksomheders strategi er blevet stadig mere udbredte, og i dag har næsten alle virksomheder et Enterprise Resource Planning (ERP) system.Op igennem 1990¿erne og begyndelsen af det nye årtusinde har der været fokus på Business Modelling og Business Redesign af forretningsprocesser, Supply Chain Management og Customer Relation Management for at opnå konkurrencemæssige fordele og her har integrerede ERP systemer været en helt central komponent i IT-infrastrukturen.Dette kursus har til formål at give de studerende indsigt i de forretningsmæssige problemstillinger, som virksomhedssystemer understøtter, de særlige udfordringer anskaffelse og implementering af virksomhedssystemer indeholder, samt forståelse for den vigtige rolle, som datagrundlaget har for en succesfuld understøttelse af de daglige forretningsprocesser, integration af forretningsprocesser og realiseringen af Business Intelligence.Efter kurset vil du:


 • Kunne forklare hvad et ERP system er og hvilke rolle det spiller i en virksomhed. • Have kendskab til ERP-systemernes virkefelter: Indkøb, salg, debitor, kreditor, marketing, lager, produktion, finans, time-sag, og e-commerce. • Kende betydningen af, at ERP-systemet kan tilpasses virksomhedens forretningsprocesser og hvordan dette bl.a. kan opnås ved parameterstyring. • Kunne gøre rede for betydningen af et godt databasedesign og kvalitet i data, i forhold til muligheden for at opnå optimal understøttelse af de daglige forretningsprocesser, integration af forretningsprocesser og Business intelligence. • Kunne forklare begrebet Customer Relation Management (CRM) og kende de problemstillinger der knytter sig til at skabe datagrundlaget for CRM. • Kunne forklare begrebet Supply Chain Management (SCM) og kende de problemstillinger der knytter sig til at skabe datagrundlaget for SCM. • Kunne forklare begreberne Business Modelling og Business Redesign, samt kende forskellige metoder til Business Modelling. • Kende og kunne forklare de særlige vanskeligheder der knytter sig til komponent baserede udvikling af standardsystemer, systemer der på samme tid er store, fleksible og komplekse. • Kunne forklare hvordan ERP-implementerings projekter gennemføres og hvilke specielle problemstillinger der knytter sig til sådanne projekter. • Kende og kunne forklare anskaffelsesprocessen for ERP systemer set fra henholdsvis kunde- og leverandørside.

 
Fagligt indhold:Det detaljerede faglige indhold af kurset omfatter:


 • Introduktion til grundlæggende begreber og metoder til Enterprise Resource Planning (ERP) og introduktion til ERP systemer, deres indhold og rolle i integrering af forretningsprocesser og understøttelse af forretningsstrategier.


 • 3 workshops, hvor den studerende undervises i et konkret ERP system (formentlig et af Microsoft Business Solutions produkter). De enkelte workshops vil være heldagsarrangementer, hvor teori og praktisk undervisning i anvendelse af ERP systemet veksler. Modulerne der undervises i kunne være: Indkøb, salg, debitor, kreditor, marketing, lager, produktion, finans, time-sag og e-commerce.


 • Datagrundlaget for de daglige forretningsprocesser og Business intelligence - Relationelle databaser, transaktionssystemer og datawarehouses.


 • Introduktion til Customer Relation management.


 • Introduktion til Supply Chain Management.


 • Business Modelling - Business Redesign.


 • Systemudvikling af standardsystemer med særlig fokus på komponent baserede udvikling af standardsystemer, der på samme tid er stor, fleksible og komplekse.


 • ERP-implementeringsprojekter i virksomheder


 • Anskaffelsesprocessen for ERP systemer set fra såvel kunde- som leverandørside


I kursets 3 workshops vil der være lagt vægt på praktisk undervisning i anvendelsen af et ERP-system, mens den øvrige undervisning vil være mere teoretisk.Der vil være 3 obligatoriske gruppeopgaver, der skal afleveres og godkendes. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser, workshops og obligatoriske gruppeopgaver, der skal godkendes. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

I faget indgår et projekt, hvor de studerende i grupper udarbejder en rapport (max. 15 sider pr. studerende). Første halvdel af eksamen tager udgangspunkt i projektet. Anden halvdel tager udgangspunkt i et spørgsmål i pensum.


Projektet skal afleveres senest d. 21. november 2003 inden kl. 12:00 på Eksamenskontoret.


Alle skriftlige hjælpemidler kan medbringes ved eksamen. Der gives karakter for en helhedsvurdering af projekt og mundtlig eksamination. Eksamens varighed er ca. 30 min. incl. feedback og votering og der er ca. 30 min. forberedelse.  

Litteratur udover forskningsartikler:Flere bøger er under overvejelse. Hvis ingen af dem viser sig at være gode nok, vil der blive udarbejdet et kompendium.