IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektarbejde og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Project Work and Communication 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:76 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne...:

[Gruppe- og projekt-arbejde]:
 • redegøre for gruppenormer (herunder eksemplificere specifikke normer samt generelle overordnede kategorier);
 • beskrive og reflektere over gruppeproblemer (og egen rolle i en gruppe) [!];
 • forebygge og resolvere gruppekonflikter [!];
 • etablere en gruppekonstitution;
 • beskrive relevante arbejdsdokumenter i projektarbejdet;
 • forklare arbejdsdokumenters rolle og formål i projektarbejdet (ift. organisering, koordinering og fremdrift); [!] samt
 • beskrive faser i projektarbejdet.

  [Formidling og kommunikation]:
 • anvende teori med henblik på at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe [!];
 • disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre for den valgte disposition;
 • tale til målgruppen og anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde;
 • beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling;
 • analysere egen non-verbal fremstilling;
 • redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske valg, som er foretaget;
 • redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter; samt
 • anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette.

  [Systemudvikling og organisationer]:
 • beskrive de centrale elementer i et systemudviklingsprojekt, herunder de vigtigste projektfaser, aktiviteter og typer af dokumentation;
 • udarbejde interessentanalyser og redegøre for analysens betydning for projektet;
 • redegøre for hvilke typer af aktører der er i organisationer;
 • eksemplificere hvordan it kan påvirke en organisation og dens aktører;
 • reflektere over de muligheder (fx effektivisering, kvalitetssikring, forandring) og begrænsninger, indførelsen af nye it-systemer kan medføre.
   
 • Fagligt indhold:
 • Gruppe- og projekt-arbejde: gruppebegrebet, normer, konfliktresolution, gruppe-typer, personligheds-typer, roller, organisering af arbejdet, arbejdsdokumenter
 • Formidling og kommunikation: dispositionsteknik; sproglige virkemidler; stemmebrug og kropssprog; argumentationsteori; feedback teknikker; målgruppeanalyse; situationelle faktorer
 • Systemudvikling og organisationer: faser og fasemodeller; roller og aktører; aktivitetstyper; dokumenttyper; interessenter og interessentanalyse; organisationsformer; samarbejde og afhængigheder; it i organisationer.

  ----
  Information om studiestruktur
  Dette kursus indgår på første semster på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.
  Se studieforløbet beskrevet her:
  Bachelor softwareudvikling
   
 • Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

  12 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, masterclasses, øvelser, gruppearbejde og vejledning. 

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

  For denne eksamen gælder, at eksamen varer max 20 min. pr. studerende inklusiv votering.  

  Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium med akademiske artikler og uddrag af lærebøger 
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Mandag 08.30-10.30 Forelæsning ITU ScrollBar
  Mandag 10.45-12.45 Øvelser ITU ScrollBar, 3A58, 3A60, 4A22, 4A08, 4A32, 4A34, 4A44, 4A46, 4A62, 4A64

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2010-12-08 Før kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (2E)
  2011-01-17 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18
  2011-01-18 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18
  2011-01-19 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18
  2011-01-20 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18
  2011-01-21 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 3A18
  2011-02-21 Re-eksamen - Kontakt kursusansvarlig for tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A20