IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Databasesystemer 
Kursusnavn (engelsk):Databasesystemer 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau 
Læringsmål:De studerende skal selvstændigt kunne udforme og argumentere for designet af en database og skal ligeledes kunne udføre relevante søgninger og opdateringer på databasen. Deruodver bliver de studerende indført til relationel databaseteknologi, praktisk design af relationelle databaser, og centrale databasesystem-koncepter såsom transaktioner og recovery samt praktisk SQL-programmering. 
Fagligt indhold:(Følgende emneliste er føreløbig!)

Introduktion til databasesystemer (DBMS)


Oversigt af database management,


Database systemarkitektur

Relationelle DBMS (RDBMS)


Oversigt over RDBMS


Relationel datamodellering


Relationelle sprog


Integritet


Views


SQL programmering


Eksempler på kommercielle RDBMS

Database design


Functional dependencies


Normalisering

Implementation af databaser


Fysisk database-organisering


Indeksering


Database tuning

Databasesystemer: koncepter og implementering


Transaktioner


Recovery


Kontrol af parallelitet


Sikkerhedsaspekter

Objekt-orienterede databasesystemer (ODBMS)


Oversigt over ODBMS


ODMG


Objekt-relationelle DBMS


Eksempler på ODBMS


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser med øvelsesvejleder, ugentlige opgaver til skriftlig besvarelse og aflevering, databaseprogram. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Obligatoriske skriftlige programmeringsopgaver. Skriftlig eksamen uden computer med individuel karakter efter 13-skala  

Litteratur udover forskningsartikler:Ikke fastlagt endnu.