IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektledelse og produktion af digitalt indhold 
Kursusnavn (engelsk):Managing Digital Content Production 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Det forventes, at den studerende har kenskab til målgruppeanalyse og konceptudvikling.

 
Læringsmål:Målet med faget at introducere og træne de studerende i de væsentligste aspekter ved projektledelse og projektstyring af et multimedieprojekt fra ideudvikling til færdigt produkt.

 
Fagligt indhold:Kurset omhandler ledelsesformer, ekstern og intern styring af projekter, konflikthåndtering, juridiske forhold.


Undervisningen omfatter teori og metode indenfor såvel projektledelse som projektstyring i forbindelse med produktioner inden for nye medier. Fordele og ulemper ved brugen af projektstyringsværktøjer behandles, men der trænes ikke i konkrete værktøjer.


Faget dækker bl.a. over:

  1. gennemførelse af interessentanalyser,
    konfliktforbyggelse og -løsning,
  2. strategier for indgåelse af aftaler om indhold (ophavsret, aftaleret),
  3. kvalitetssikring,risikovurdering
  4. versioneringsstrategier,
  5. tværmedielle strategier m.m.

I efteråret 2003 afvikles et forsøg med samkøring af projektledelsesfaget mellem DKM og SWU. Så snart evalueringen af forsøget er
færdig vil kursusbasen blive opdateret. Så RET TIL ÆNDRINGER forbeholdes.

 
Læringsaktiviteter:

Kurset vil bestå af forelæsninger, der præsenterer væsentligste teorier i sig selv og i sammenhæng med udvalgte cases samt mindre øvelser
gennemgang af cases, større øvelser hvor der fremlægges eller afleveres løsninger.


Der vil blive inviteret gæstelærere til at fremlægge særlige cases eller give indblik i aktuelt stof.

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Skriftlig eksamen vil være baseret på konkret case. Varighed: 6 timer.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kurset baseres på et kompendium, der vil knne købes ved kursusstart.