IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):02260 Software Engineering 
Kursusnavn (engelsk):Software Engineering 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., internet- og softwareteknologi (int) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:42 
Formelle forudsætninger:<H5>The course is held by DTU. You can find a course discription on DTUs <A HREF=\"http://www.kurser.dtu.dk/presentation/presentation.asp?menulanguage=dk&coursecode=02260-2\">homepage.If the course discription changes the IT-C board of studies reserve the right not to give credits.
</H5>

Som kurserne 02120 Informatikfagpakkeprojekt & 02130 Introduktion til Codesign 
Læringsmål:At give deltagere en indføring i disciplinen programmelkonstruktion. 
Fagligt indhold:Programmelkonstruktionsprocesser, projektplanlægning og projektstyring. Kravindsamling, -analyse og -styring. Prototypebaseret konstruktion. Formalisering af krav. Systemstruktur, styringsmodeller og systemarkitekturer. Objekt-orienterede design, component-baseret udvikling, design af distribuerede og sandtidssystemer. Design af brugerskillefalder. Design af sikkerhedskritiske systemer. Domænespecifikt programmel. Validering, verificering og test. Kvalitetsstyring, -planlægning og -kontrol. Teknikker til estimering af omkostninger. Vedligeholdelse og evolution af programmel. Versions- og frigivelsesstyring. Konfigurationsstyring. Udvalgte metoder til specificering af systemkrav behandles detaljeret i forbindelse med et praktisk projekt. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, opgaveregning, praktisk projekt. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Bedømmelse af opgave(r)/rapport(er)
Der udarbejdes en grupperapport og en individuel rapport, som bedømmes samlet.  

Litteratur udover forskningsartikler:<A HREF=\"http://www.imm.dtu.dk/courses/02260\">http://www.imm.dtu.dk/courses/02260