IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Dynamisk webdesign 
Kursusnavn (engelsk):Dynamic Web Design 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, interaktionsdesign og multimedier (inm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Kursusdeltagelse forudsætter at du har taget kurset "Webdesign og webkommunikation" eller at du har opnået tilsvarende kompetencer andetsteds, dvs at du:
- har elementær praktisk viden om teknologier og værktøjer til fremstilling af statiske websites (XHTML, CSS og ftp)
- ved lidt om typografi, farver, layout og komposition,
- kan udføre simple billedbehandlingsprocedurer,
- kan bruge et ftp program,
- kan skelne mellem forskellige genrer i webproduktion
- er bekendt med teoretiske begreber til at beskrive emner og problemstillinger i multimedial kommunikation.

Erfaring med opdatering af eksisterende websites via et CMS system er en fordel, men ikke en forudsætning. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

Definere og løse en avanceret kommunikationsopgave (koncept, design, delvis implementering), på en måde som demonstrerer teoretisk og praktisk kendskab til mediets særlige egenskaber og som udnytter nye og fremtidige potentialer i mediet.

- Formidle hvordan en dynamisk og avanceret webkommunikationsopgave tænkes løst. Herunder diskutere overvejelser omkring brugervenlighed og vedligeholdelse, samt forklare arkitekturen bag løsningen og de teknologier som tænkes anvendt.

- Konstruere en dynamisk 'front-end' med øje for brugervenlighed (design og funktionalitet) og vedligeholdelse (seperation af indhold og præsentation).
- Anvende teknologier til dynamisk dataudtræk og datalagring.

- Identificere teknologier og teknikker med relevans for håndtering af brugere og dynamisk dataudtræk og datalagring.

- Følge (simple) instruktioner til at ændre og videreudvikle eksisterende funktionalitet i forskellige kodesprog.

- Anvende og tilpasse præsenterede analyse og design -metoder. 
Fagligt indhold:Emnet på kurset er webdesign og webkommunikation med særligt fokus på dynamiske løsninger.
Kursets målsætning er, at den studerende bliver i stand til selvstændigt at designe dynamiske webløsninger på kommunikationsopgaver, både hvad angår indhold, design og implementering.

Kursets temaer er:

Webkommunikation
- mediets udviklingshistorie (web 2.0, cloudcomputing)
- mediets æstetiske udtryk og anvendelsesperspektiver

Systemarkitektur
- back-end: lagring og udtræk.(databaser, XML, brug af CMS system)
- front-end: layout, composition, typography.(css, html)
- funktionalitet, server-side/client-side scripting,(queries, conditions, loops med php, actionscript, javascript)

Design
- information design (målgruppe, domæne)
- interfacedesign (prototype, mock-up, wireframe)
- usability 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Øvelserne vil ligge i forlængelse af forelæsninger og udføres for det meste i grupper. Hver studerende arbejder på det samme konstruktionssprojekt under hele forløbet, som afsluttes med 2 ugers projektarbejde.

-------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne for efterårssemesteret vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen varer xx minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).
 

Litteratur udover forskningsartikler:Kommer. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU DesignLab
Tirsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 4A54, 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2012-06-18 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A14
2012-06-19 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A14
2012-06-20 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A14
2012-06-21 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A14