IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T1 Grundlæggende programmering 
Kursusnavn (engelsk):T1 Grundlæggende programmering 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau 
Læringsmål:Programmer er basale byggesten i alle IT-systemer. Det er vigtigt for en softwareudvikler at forstå mulighederne, begrænsningerne og omkostningerne ved programmering, anset hans eller hendes fremtidige rolle: programudvikler, projektleder, designer, planlægger, eller lignende.


I dette kursus benytter vi programmeringssproget Java. Java er et moderne objekt-orienteret sprog, der letter konstruktionen af grafiske brugergrænseflader (dvs. skærmbilleder med menuer, knapper, osv.) og af Internet-baserede programmer.


Efter kurset skal du kunne skrive mindre programmer i Java. 
Fagligt indhold:Gennemførelse af kurset skal give dig disse kvalifikationer:


Du skal kunne løse mindre programmeringsproblemer i Java. Til det formål skal du kunne benytte simple datatyper, tabeller, løkker, metoder, klasser og objekter.


Du skal kunne skrive programmer med grafiske brugergrænseflader ved anvendelse af Abstract Window Toolkit. For eksempel skal du kunne skrive Java-appletter (dvs. Programmer der køres under en Web-browser)


Du skal kunne anvende givne programbiblioteker. Derfor skal du kunne forstå begreberne nedarvning, grænseflader (Java interfaces) og undtagelser (Java exceptions)


Du skal kunne forstå at et programmeringsproblem kan løses på vidt forskellige måder, og at man kan vurdere de resulterende programmers effektivitet og korrekthed uafhængigt af computeren.


Du skal kende grundlæggende teknikker til systematisk afprøvning (test) af programmer.


 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen med bøger, noter osv. men uden computer  

Litteratur udover forskningsartikler: