IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Medier og kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Media and Communication 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:69 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:ITpå brugerniveau.
-----
Information om studiestruktur

Dette kursus er en del af DDK’s obligatoriske moduler.
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
•Analysere og kritisk evaluere computer-medieret kommunikation.

•Identificere forskellige medie specifikke karakteristika, samt styrker og svagheder i forhold til disse.

•Forklare de væsentligste teoretiske tilgange inden for medie og kommunikationsteori.

•Evaluere forskellige medieplatformes og medietilganges anvendelighed i forhold til computer-medieret kommunikation i praksis.

•Reflektere over anvendelighed af og valg af relevante teorier og metoder i forhold til konkrete undersøgelser af et selvstændigt identificeret problem, fænomen eller en praksis i relation til digitale medier og kommunikation.

•Analysere, præsentere og diskutere resultater fra undersøgelsen baseret på de valgte teorier, metoder og egne empiriske observationer. 
Fagligt indhold:Kursets formål er at levere en “værkstøjskasse” med teknikker og teorier som sætter den studerende i stand til at analysere og vurdere digitale mediers kommunikative aspekter. Kurset introducerer til kommunikations og medieforskning med særlig vægt på digitale mediers forskellige perspektiver: teoretiske, praktiske, sociale og historiske.

Kurset introducerer de studerende til medie og kommunikationsteori med særlig vægt på digitale medier. Vi beskæftiger os med specifikke problemer, udfordringer og fordele forbundet med IT baseret kommunikation.

Teoretisk set fokuserer kurset på grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om computer-medieret kommunikation, samt historiske og samtidige forestillinger om digitale medier og deres specifikke kommunikative potentialer. Kurset introducerer endvidere metodologiske og metodiske tilgange til studiet af medier og kommunikation.

I løbet af kurset vil der være rig muligheder for at teste og anvende de præsenterede teorier og metoder i løbet af øvelseslektionerne, hvor vi vil arbejde med forskellige mindre cases og aktuelle eksempler som udgangspunkt for diskussion. Erfaringerne fra denne del af kurset vil blive brugt in eksamensprojektet, hvor de studerende skal identificere et problem, fænomen eller en praksis indenfor området digitale medier og kommunikation og anvende relevante teorier og metoder til at gennemføre en mindre undersøgelse samt analysere resultaterne.

I løbet af kurset skal de studerende aflevere to små, obligatoriske gruppe-opgaver og individual deltagelse i det afsluttende seminar er obligatorisk. Det endelige eksamensprojekt er et skriftligt akademisk paper baseret på det projekt, der gennemføres i kursets anden del. Kurset introducerer genrer og skriveteknikker.

Et yderligere mål for kurset er, at de studerende skal opnå et teoretisk, metodisk og analytisk grundlag for at forstå digitale medier og digital kommunikation som kan konverteres of bruges I efterfølgende kurser. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser
- Foredrag ved underviser, gæstelærere, studenterpræsentationer og løbende diskussion.
- Gruppearbejde i forbindelse med øvelserne. Fra cirka midtvejs i kurset vil øvelseslektionerne være fokuseret på eksamensprojektet.
- Praktiske / analytiske øvelser som grupperne arbejder med I løbet af øvelseslektionerne og bagefter.
- Et afsluttende heldagsseminar, hvor alle eksamensprojekter bliver præsenteret med opposition fra andre grupper, en lærer og en hjælpelærer.

The schedule will be available shortly before the beginning of the term. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

I løbet af kurset skal den studerende aflevere to mindre obligatoriske gruppe-opgaver. Desuden er individual deltagelse i det afsluttende seminar obligatorisk. Kursets obligatoriske elementer skal være godkendt af kursets lærere for at den studerende kan gå til eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kursets læsning består primært i:
Jensen, Klaus Bruhn (Editor) (2011): A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies [Paperback]. Routledge; 2 edition (December 9, 2011)

Et kompendium der omfatter et antal artikler, som læses i løbet af kurset.

Enkelte tekster, der lægges på kursusbloggen som pdf eller i form af links til kilde.

Bøger og kompendium kan købes i Akademisk Boghandel – SL Books, Njalsgade 80 / Københavns Universitet Amager / KUA. Kompendiet vil være parat ved kursusstart. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU Aud 2
Tirsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU Aud 2

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Deadline 3.p.m Eksamensopgave 1 ITU Lokale oplyses senere