IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til kryptering og sikker kommunikation 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to cryptography and secure communication 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Kurset trækker på et bredt felt af
forudsætninger. Det er en fordel at
have kendskab til mest muligt af følgende:

 • En vis færdighed i programmering,
  f.eks. fra
  kurserne Indledende Programmering (IP) og
  Begreber og Redskaber til Programmering
  (BRP).

 • Kendskab til algoritmer, herunder
  kompleksitetsteori,
  f.eks. fra kurset Datastrukturer og Algoritmer
  (DA).

 • Kendskab til systemudvikling f.eks. fra
  kurset Interaktive Systemer og Projektledelse.

 • Kendskab til netværk, særligt
  netværksprotokoller, f.eks. fra kurset Digital
  kommunikation i og mellem maskiner
  (DIGIKOM).

 • Evnen til at arbejde med tal
 
Læringsmål:At de studerende opnår indsigt i:
 • krypteringsalgoritmer

 • protokoller vedr. netværkssikkerhed
 • </ ul> 
Fagligt indhold:1. Værktøjskassen: krypteringsalgoritmer.
 • principper for symmetrisk kryptering,
  med
  DES og Rijndael som eksempler.

 • principper for asymmetrisk kryptering, dvs.
  af
  offentlige nøglesystemer, og disses brug til
  digitale signaturer og certifikater.


2. Protokoller vedr. netværkssikkerhed:
 • et udvalg af protokoller, herunder SSH
  (Secure Shell),
  SSL/STL (Secure Socket Layer / Transport
  Layer Security) og SET/
  (Secure Electronic Transactions).
 
Læringsaktiviteter:

Forelæsning og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen med udgangpunkt i
Afleveringsopgave.
Afleveringsopgaven vil være en synopsis
(obligatorisk aflevering, 1-2 sider), som
beskriver og motivere en selvvalgt
problemstilling.  

Litteratur udover forskningsartikler:William Stallings.
Network security essentials.
Prentice Hall