IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Effektive algoritmer og programmer 
Kursusnavn (engelsk):Effektive algoritmer og programmer 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Grundlæggende programmering og et kursus i indledende algoritmer og datastrukturer.  
Læringsmål:Målet med kurset er, at du skal kende, kunne anvende og implementere en række grundlæggende, nyttige og effektive algoritmer.  
Fagligt indhold:Du skal forstå algoritmernes opbygning og deres effektivitet samt være i stand til at implementere algoritmerne som effektive programmer. Du skal desuden kunne anvende og tilpasse algoritmerne til løsning af konkrete problemer indenfor bl.a. områderne ruteplanlægning, computer-støttet design, netværk og programmers korrekthed. Endelig skal du være bekendt med og kunne identificere en række hyppigt forekommende svære problemer som kun har delvist effektive løsninger.

Kurset er baseret på Cormen, Leiserson, Rivest, "Introduction to Algorithms" MIT Press og udleverede noter. Emner der dækkes: dybde-først og bredde-først søgning i grafer, korteste vej-algoritmer, letteste udspændende træer, hashing, dynamisk programmering, binære beslutningsdiagrammer (BDDer), NP-fuldstændighed og, approksimative algoritmer for svære problemer

 
Læringsaktiviteter:

Kurset har to parallelle forløb,som består af forelæsninger,opgaveregninger & obl.ugeopgaver 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

4 timers skriftlig eksamen. Indskrivning til eksamen kræver aflevering af de obligatorisk opgaver  

Litteratur udover forskningsartikler:Kursusnoter