IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It: Platforme og organisation 
Kursusnavn (engelsk):IT: Platforms and Organization 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:99 
Formelle forudsætninger:IT på brugerniveau, fx svarende til et PC-kørekort. 
Læringsmål:Formålet med dette kursus er at give dig paratviden om og grundlæggende forståelse af en række af IT-verdenens centrale begreber, så du kan begå dig mellem IT-folk. Det er målet, at du efter kurset skal kunne

 • snakke fagligt med IT-folk
 • forklare en computers opbygning og virkemåde, herunder binære tal og logisk algebra
 • forstå hvad netværk er, herunde kunne forklare visse kapacitetsforhold
 • forstå hvad operativsystemer er, herunder kunne bruge Windows NT og Linux til almindelig filhåndtering og andre dagligdags opgaver på en PC
 • bruge grundlæggende HTML, CSS og javascript til fremstilling af simple websider
 • forstå begrebet \"data\" samt kende til strukturering af datamængder ved hjælp af databaser og XML-teknologierne
 • forklare udviklingsprocessen af IT-systemer og dens problemer i et overordnet perspektiv
 • gengive nogle grundlæggende måder, hvorpå man kan opfatte en organisation som fx en virksomhed
 • forklare formålet med IT i organisationer
 • se anvendelsen af IT ud fra en samfundsmæssig synsvinkel
 
Fagligt indhold:Kurset er bygget op således, at vi igennem hele forløbet stiger i abstraktionsniveau: Vi indleder med at studere computerens inderste kredsløb, ser på, hvordan kredsløb og andre komponenter sættes sammen til en computer, hvordan basisprogrammellet får maskinen til at virke og hvordan applikationerne kan være til nytte for computerens ejer, det være sig enkelt-personer, erhvervs-virksomheder eller andre typer af organisationer. Endelig ser vi på samfundsmæssige, herunder etiske og juridiske aspekter ved anvendelsen af IT. Overskrifterne på kurset er Platformdelen:

 • Computerens opbygning
 • Operativsystemer (Windows NT og Linux)
 • Netværk og internet

Organisationsdelen:

 • Applikationer og deres nytteværdi
 • Udviklingsprocessen ved IT-systemer
 • Samfundsmæssige aspekter
 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og praktiske øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Noter samt udvalgte artikler som kopier samt fra internettet.Der vil være mulighed for at hente kopier af plancherne fra forelæsningerne på højskolen web-sted.