IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemudvikling og projektorganisering 
Kursusnavn (engelsk):System Development and Project Organisation 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:25 
Forventet antal deltagere:70 
Maks. antal deltagere:75 
Formelle forudsætninger:Kendskab til programmering og systemudvikling 
Læringsmål:Med udgangspunkt i kursets pensum skal den studerende efter dette kursus kunne:

Gøre rede for indhold af de forskellige metoder og teknikker til systemudvikling og projektledelse der er gennemgået i kurset.

Redegøre for de specielle udfordringer multikulturelle og distribuerede udviklingsprojekter har og hvordan de evt. kan imødekommes

Anvende teknikker og metoder til projektledelse gennemgået i kurset på et mindre projekt.

Reflektere over forskelle og ligheder mellem Scrum og mere klassiske projektledelses principper og teknikker.

Identificere vigtige karakteristika for et projekt og selvstændigt reflektere over, hvordan en egnet projektmodel for projektet kan sammensættes/udvælges ud fra disse karakteristika. 
Fagligt indhold:Målet med dette kursus er, at give den studerende forudsætninger for at kunne reflektere over valg af udviklingsstrategi i et konkret projekt, samt at kunne fungere som projektleder og -deltager i systemudviklingsprojekter.

Kurset indeholder en generel introduktion til IT-projektledelse og de metoder og teknikker der anvendes med henblik på at styre et IT-projekt.

Som helhed giver kurset et overblik over forskellige systemudviklingsmodeller og hvordan de relaterer sig til IT-projektledelse.

Detaljeret indhold:

Forskellige måder at organisere udviklingsprocessen på med fokus på agile og plandrevne metoder

Scrum som metode til systemudvikling og projektledelse

Vandfaldsmodel og plandrevet projektledelse

Forskelle og ligheder mellem forskellige udviklingsmodeller

Systemudvikling og projektledelse i multikulturelle og distribuerede teams 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger og 12 øvelsesgange

Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem forelæsninger og øvelser i løbet af de enkelte undervisningsdage. Som en del af øvelserne arbejdes der med opgaver og problemstillinger, som er relevante for det skriftlige arbejde der danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen. Det skriftlige materiale til eksamen udarbejdes i grupper af 5-7 personer og der vil undervejs i undervisningsforløbet være mulighed for at aflevere forskellige dele af materialet med henblik på at få feedback inden den endelige aflevering.

---------
Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på fjerde semester på bacheloruddannelsen i software.
Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor softwareudvikling

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne for forårssemesteret vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

See the schedule here:
link to the time table
The schedule for the spring term will be available shortly before the beginning of the term 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Den mundtlige eksamens varighed er 20 minutter.  

Litteratur udover forskningsartikler:Projektledelse af systemudvikling, Poul Staal Vinje, 3. Udgave 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 2
Mandag 12.00-13.50 Forelæsning ITU Aud 2
Mandag 14.00-15.50 Forelæsning ITU Aud 2

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-16 Aflevering mellem 09-15 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret (3E)
2012-06-04 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52
2012-06-06 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52
2012-06-07 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU 2A52