IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videregående organisationsteori 
Kursusnavn (engelsk):Advanced Organization Theory 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, organisation og implementering (ori) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/MVOT-E2010/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:De studerende forventes at have grundlæggende forståelse for organisatoriske problemstillinger gennem beskæftigelse som projektleder, linieleder eller tilsvarende stilling. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Reflektere over organisationens relationer til omverden, herunder i forhold til handel, politiske, legitime og andre omverdensrelationer.

 • Diskutere implikationerne af sociale strukturer, herunder bureaukratier, arbejdsdelingsformer, autoritetshierarkier, regler og procedurer samt et antal modeller for forskellige sociale strukturer.

 • Vurdere de organisatoriske implikationer af hver af de tre typologier (Woordward, Thompson, Perrow).

 • Redegøre for de centrale elementer i organisationskulturen, herunder de grundlæggende antagelser, normer og værdier samt artefakter. Endvidere skal dette kunne perspektiveres i interkulturelle problemstillinger gennem Hofstedes modeller herfor.

 • Diskutere mulige konsekvenser af hvordan det fysiske design af en organisation påvirker denne, herunder i forhold til effektivitet og omstillingsevne.

 • Redegøre for, hvordan magt, kontrol og konflikter, som er centrale men ofte usynlige områder, både kan være prohibitive og accelererende for organisationers udvikling.

 • Diskutere det paradoksale i menneskers grundlæggende forandringsmodstand og organisationers konstante krav om forandring.

 • Anvende de centrale modeller for organisatorisk forandring og deres implikationer i en konkret case.

 • Anvende teorier med hensyn til at analysere organisationer som komplekse systemer.

 • Redegøre for kernekompetenceteorier, specielt med vægt på Prahalad og Hamels arbejde.

 • Redegøre og identificere forskellige lederskabsformer og de implikationer, der opstår som følge heraf.
 
Fagligt indhold:Kurset dækker en række modeller i forskellige perspektiver til at indlære kursets faglige indhold. Vægten er lagt på at de studerende skal kunne identificere konkrete organisatoriske problemstillinger, samt at vurdere fordele og ulemper ved forskellige metoder til adressere problemerne.

Læren om organisationer bliver i stadig stigende grad en forudsætning for at kunne fastholde virksomhedens kompetitive fordele. Dette skyldes at forretningsplaner, værdikæder og forsyningskæder konstant tager nye former, ikke mindst på grund af informationsteknologiens muligheder. For at kunne udvikle og fastholde de mennesker der skal gennemgå og være en del af disse udviklinger og forandringer, er det nødvendigt at forstå de mekanismer der ligger til grund for menneskelig adfærd i organisationerne.

Kursets formål er, set i perspektivet af implementering af it-baserede virksomhedssystemer, at give de studerende metoder for at analysere og forstå og ikke mindst agere i komplekse organisationer i konstant forandring.

Kurset vil introducere tre perspektiver at forstå de organisatoriske hovedområder i:
Moderne perspektiv
Symbolfortolkende perspektiv
Postmoderne perspektiv

Temaer på kurset:
Organisationen og den omgivelser
Sociale strukturer
Teknologi
Organisationskultur
Fysiske strukturer
Magt, kontrol og konflikter
Organisatorisk design og forandring
Kompleksitetsteori
Organisationens kernekompetencer
Lederskab


----
Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i Organisation og implementering.

Se studieforløb beskrevet her:
Master i Organisation og implementering  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Mary Jo Hatch & Ann L. Cunliffe, Organization Theory, Oxford Press, 2nd edition, ISBN: 978-0-19-926021-8

Kompendium
 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A18
Onsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-04 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 4A30
2011-01-04 Forberedelseslokale Mundtlig eksamen ITU 4A05
2011-02-21 Re-eksamen Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere