IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Konceptudvikling af multimedieproduktioner 
Kursusnavn (engelsk):Concept Development for Multimedia 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:65 
Formelle forudsætninger:Kursusdeltagelse forudsætter, at du har taget kurset Interaktionsdesign eller har tilsvarende kvalifikationer, dvs. at du kan:
- planlægge og udføre mindre designprojekter.
- anvende et udvalg af analyse- og designmetoder der er relevante for interaktive produkter.
- udpege og reflektere over en række teoretiske problemstillinger relateret til eksplorative designprocesser.  
Læringsmål:Kursets mål er:
 • At du behersker og kan redegøre for metoder til at udvikle og skærpe ideer til digitale produkter og tjenester.

 • At du kan omsætte ideerne til gennemarbejdede koncepter der illustreres med en prototype.

 • At du kan formidle dine koncepter skrifteligt i et kortfattet, videnskabeligt format
 •  
  Fagligt indhold:En af de største udfordringer i arbejdet med multimedier er behovet for nytænkning og udvikling af gode koncepter. At arbejde med udtryk i multimedier kræver en bred vifte af kompetencer indenfor konceptudvikling, kommunikationsplanlægning, design og produktudvikling.


  På kurset Konceptudvikling af multimedieprodukter vil vi beskæftige os med de mediespecifikke udtryksmuligheder, som digitale interaktive medier rummer, med et særligt fokus på stedbestemte service systemer. Vi vil undersøge de særlige kommunikationsforhold, der gør sig gældende på interaktive, stedbestemte medier og hvordan indholdet bedst kan formidles på mobile og lokale displays.


  Målet er, at de studerende får redskaber til at udvikle multimedieprojekter, der matcher de interaktive mediers særlige muligheder og vilkår, samt at de studerende får evner til at udvikle koncepter, hvor idé, intention, udtryk og oplevelse går op i en højere enhed.
   
  Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

  Kurset vil rumme en blanding af litteraturstudier, projektevalueringer og teoretiske diskussioner, samt mindre projektforløb. De studerende øves i at udvikle og skærpe ideer, samt i at argumentere for deres valg og i at præsentere konceptoplæg i plenum.


  I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
  Link til skemaoplysninger

  In the intro week (week 5) the course time table is changed:
  Link to the time table
  ------

  Information om studiestruktur
  Dette kursus er en del af DDKs obligatoriske moduler, som du kan finde beskrevet her:
  DDK studiestruktur
  For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDKs obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

   

  Litteratur udover forskningsartikler:
 • Kompendium med udvalgte artikler
 • Artikler som downloades fra nettet
   
 •  
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Fredag 10.00-12.00 Forelæsning ITU Aud. 3
  Fredag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A40, 2A58, 2A60, 4A08, 4A30, 4A32, 4A34, 4A44, 4A46, 4A62, 4A64

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU
  2008-06-18 kl. 09.00 - 17.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22
  2008-06-19 kl. 09.00 - 17.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22
  2008-06-20 kl. 09.00 - 17.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22
  2008-06-23 kl. 09.00 - 17.00 Mundtlig eksamen ITU 4A22