IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Formidling og metode 
Kursusnavn (engelsk):Presentation and Investigation 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://formidlingogmetode.wordpress.com 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger: Ingen 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
 • analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.
 • kort kunne redegøre for relevante videnskabsteoretiske, logiske og etiske aspekter og problemer i informationsindsamling, -bearbejdning og -analyse.
 • vælge og bruge grundlæggende statistiske metoder og begreber i praksis.
 • gennemføre en undersøgelse og vurdere resultatet.
 • fremstille en kommunikationsplan om problemstillingen og resultaterne og mundtligt redegøre for dem på en situationstilpasset måde.
 • tilpasse en kommunikativ henvendelse til en specifik modtagergruppe.
 • redegøre for nogle af retorikkens grundbegreber og anvende dem i praksis. 
 • Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at give dig færdigheder i klar mundtlig og skriftlig præsentation for ledelse, medarbejdere, kunder, presse mv. Desuden lærer du at planlægge og gennemføre en undersøgelse, herunder opstille hypoteser, vælge analysemetode samt vurdere undersøgelsens resultater.

  Erfarne it-ledere har hjulpet IT-Universitetet med at planlægge undervisningen i
  IT-ledelse. De siger alle, at det er meget vigtigt at kunne finde frem til fakta, uden at det blot er meningsteater og at udtrykke sig klart og præcist.
  På universiteterne lader vi som om, vi lærer de studerende dette i forbindelse med deres faglige arbejde, men inderst inde ved vi godt, at det ikke rigtigt lykkes.
  Dygtige formidlere og metodefolk siger, at det ikke kan lade sig gøre at lære formidling og metode samtidig med, at man kæmper med svære faglige problemstillinger. Derfor har vi dette kursus.

  Undervisningen giver således ikke alene god indsigt i emnerne, men også en praktisk træning i form af den afsluttende rapport.
  Gennem dette praktiske arbejde vil man på egen 'krop' mærke problemer allerede diskuteret i undervisningen og herigennem skabe sig et grundlag for videre praktisk erfaring.

  Det er dog kun det første skridt at kunne planlægge, producere og evaluere god og gyldig viden. Gode undersøgelser, indsigter og resultater strander desværre ofte, når de skal kommunikeres til ledelse, medarbejdere, kunder, presse og andre interessenter.

  De studerende vil derfor blive præsenteret for både retorik, kommunikation, kvalitativ og kvantitativ metode samt analyse af data.

  -----

  Information om studiestruktur
  Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i It-ledelse og strategi.

  Se studieforløbet beskrevet her:
  Master i It-ledelse og strategi
   
  Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

  14 undervisningsgange. Forelæsning og studenteroplæg, øvelser, casestudier.
  -------------------------------------

  Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
  link til skemaoplysninger
  Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart.

  See the schedule here:
  link to the time table
  The schedule will be available shortly before the beginning of the term.
   

  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

   

  Litteratur udover forskningsartikler:Kursuskompendium

   
   
  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Mandag 17.00-19.00 Forelæsning ITU 2A14
  Mandag 19.00-21.00 Øvelser ITU 2A14

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2010-12-08 Senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
  2011-01-17 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A18
  2011-01-18 Kontakt kursusansvarlig for individuelt tidspunkt Mundtlig eksamen ITU 2A18