IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T3 HCI Menneske og teknologi 
Kursusnavn (engelsk):T3 HCI Human and Technology 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.ebuss.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Det kan være en fordel at have fulgt et teknisk kursus, men det er ikke et krav.  
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende:

Kunne demonstrere grundlæggende viden om brugerinddragelse i
systemdesignprocessen og til analyse, design og evaluering af
interaktion med digital teknologi

Kunne planlægge, udføre og evaluere interaktionsdesign-aktiviteter
med udgangspunkt i en række forskellige metoder

Vurdere brugervenlighedskrav og brugeroplevelseskrav for
interaktionen mellem teknologi og bruger

Kunne lave brugerundersøgelser og modellere brugere

Kunne relatere processerne i HCI til andre systemudviklingsområder

Demonstrere kendskab til metoderne i relation til og udførelsen af
basale prototypingaktiviteter
 
Fagligt indhold:Human Computer Interaction (HCI) omfatter mange forskellige
discipliner, men ser som udgangspunkt altid på mennesket i samspil
med omgivelser og teknologi.

Kurset går bagom mange af de teoretiske områder som feltet dækker.
Igennem praksis bliver metoderne og deres baggrund relateret til
systemudviklingsprocesser og til et bredere forretningsperspektiv.

HCI er et område som kan skabe øget værdi i
systemudviklingsprocessen, men ofte trækkes HCI for sent ind i
projektfasen. På kurset ser vi på hvordan HCI kan indgå i alle faser
af udviklingsprocessen samt hvilke teorier og metoder som området
dækker.

Mange har hørt om usability og kender til usability tests, men få ved
at samspillet mellem menneske og IT systemer (websites, mobile
enheder, m.m.) dækker langt mere end områderne effectiveness,
efficiency and satisfaction, der er indeholdt i standardiserede
versioner af begrebet usability. Derfor ser vi også på hvordan vi kan
identificere det menneskelige miljø som systemet er en del af, og på
hvordan tidlig brugerinvolvering i udviklingsfasen kan skabe værdi.

På kurset gennemgår vi en lang række begreber og metoder der ser på
samspillet mellem mennesket og IT-systemet. Begreberne sættes i
sammenhæng med projektudvikling, de roller der er indeholdt i at
arbejde med HCI, og udvikling af design.  
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

12 x 3 lektioner samt lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen.

------------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table
------------------------------
Det er den studerendes eget ansvar at tjekke SiteScape for meddelelser m.m.

------------------------------

Underviseren på kurset er Mads Bødker. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på et miniprojekt

Afleveringsfrister se http://www1.itu.dk/sw707.asp
Deadlines see http://www1.itu.dk/sw923.asp
 

Litteratur udover forskningsartikler:Preece, J., Y. Rogers & Sharp, H. (2007). Interaction Design, John Wiley and sons etc.
Et mindre kompendium er tilknyttet kurset.

Vejledende pensumliste:

Kompendiesamling

Dawson, L. M., S. & Ptre, M. (2003): Exploring the total customer experience in e-commerce environments, E-Society 2003, IADIS International Conference., 5 s.

Egger, F. N. (2003): Deceptive Technologies: Cash, Ethics & HCI in SIGCHI Bulletin 35(2): 11, 1 s.

Gaver, B., Dunne, A., Pacenti, E. (1999): Cultural Probes, Interactions, ACM publishing, Jan., Feb. 1999, 9 s.

Holtzblatt, K. and H. Beyer (1996): Contextual Design: Principles and Practice. Field Methods Casebook for Software Design. D. Wixon and R. J. New York, Wiley & Sons: p. 301-333.

Markus, Aaron (2002): Return on Investment for Usable User-Interface Design: Examples and Statistics¿, 24 pages i pdf, her: http://www.amanda.com/resources/ROI/AMA_ROIWhitePaper_28Feb02.pdf, 24 s.

Molich, R. (2000): Brugervenligt webdesign, Copenhagen, Ingeniøren Bøger, s. 122-149

Nielsen, J; Clemmensen, T & Yssing, C (2002) PDF via CBS/ITU biblioteks login. ¿Getting access to what goes on in people's heads?: reflections on the think-aloud technique¿ , Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction, 9 s.

Nielsen, L. (2004): Engaging Personas and Narrative Scenarios. PhD School of Informatics. Copenhagen, Copenhagen Business School, s. 117-147

Pearrow, M. (2000): Web Site Usability Handbook. MA, Charles River Media, s. 63-69

Siegel, D.A., & Dray S.M (2005): Making the Business Case for International User Centered Design; in Bias & Mayhew (editor) 2005: Cost Justifying Usability, chapter 11, p. 317-353

Grundbog: Preece, J., Y. Rogers & Sharp, H: (2007/New Edition). Interaction Design, John Wiley and sons, 520 s

 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 09.00-12.00 Forelæsning ITU 4A20
Tirsdag 13.00-16.00 Øvelser ITU 4A20

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-02 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere
2008-06-03 Tidspunkt oplyses senere Mundtlig eksamen ITU Lokale oplyses senere