IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systemer for elektronisk handel 
Kursusnavn (engelsk):Systemer for elektronisk handel 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:T1 grundlæggende programmering eller tilsvarende baggrund, samt kendskab til net, specielt Internet. 
Læringsmål:Kursets formål er at sætte de studerende i stand til at designe og implementere systemer for elektronisk handel. 
Fagligt indhold:Kurset omhandler design af distribuerede systemer for elektronisk handel på Internettet, herunder de komponenter, der indgår i systemerne, f.eks. netprotokoller, standardsystermer, kryptering, sikkerhedsmekanismer, databaseintegration og ¿optimering, samt betalingssystemer. 
Læringsaktiviteter:

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen med hjælpemidler uden undtaget telekommunikation (4 timer, 13-skalaen).
Mulighed for at et rapport-dokumenteret projekt (7,5 ECTS), der vurderes efter 13-skalen
 

Litteratur udover forskningsartikler: