IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Webdesign og webkommunikation hold 1 
Kursusnavn (engelsk):Web Design and Web Communication group 1 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:78 
Formelle forudsætninger:Det forventes, at man er fortrolig med brugen af computer og med at færdes på internettet.

Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger, men kendskab til et billedbehandlingsprogram (f.eks. Photoshop) vil være en fordel. Studerende, der er mindre vant til computer og internettet, kan påregne ekstra tid til øvelserne.

Der bliver undervist på dansk, og grundbogen er på engelsk. De studerende kan lave deres opgaver på dansk og eksamineres også på dansk, men skal kunne forstå og kommunikere på engelsk.

-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af de obligatoriske moduler på kandidatuddannelsen i it, linjen Digital design og kommunikation.

Information om studiestruktur
Dette kursus kan vælges som obligatorisk på masteruddannelsen i Interaktionsdesign og multimedier. 
Læringsmål: Denne kursusbeskrivelse kan blive opdateret frem til semesterstart.
Efter kurset skal den studerende kunne:

- Arbejde strategisk og kreativt med design og kommunikation af interaktive digitale produkter til nettet.
- Inddrage grundlæggende usability-begreber og målgruppekendskab i udviklingen af interaktive digitale produkter til nettet.
- Argumentere for deres løsninger i forhold til praktiske og teoretiske aspekter af samspillet mellem teknik, form og indhold i digitale produkter.
- Omsætte elementære digitale designprincipper i praktis bl.a. gennem arbejde med mindre digitale designopgaver i Photoshop.
- Beherske grundlæggende værktøjer og teknikker til fremstilling af løsninger i XHTML og CSS. 
Fagligt indhold:Målet med kurset er, at den studerende bliver i stand til at udvikle interaktive digitale kommunikationsløsninger til skærmvisning - både hvad angår indhold, design og implementering. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med feltet og individuelt og i projektgrupper. Den studerende vil i forbindelse med eksamensprojektet udarbejde en interaktiv prototype, eksempelvis et website eller en applikation til smartphones og tablets.

Til forelæsningerne gives en introduktion til emner som webmediets historie og væsen, designteori og elementære designprincipper, designprocessen, brugercentreret design, informationsarkitektur og usability, multimedia kommunikation og tekstformidling i digitale løsninger.

Øvelserne vil bl.a. sætte den studerende i stand til at fremstille statiske websites ved brug af XHTML og CSS. Desuden introduceres og arbejdes der med Photoshop.

I vurderingen af den afsluttende opgave lægges der vægt på kendskab til kommunikationsstrategier på nettet, mulige tekniske løsninger, funktionalitet, indhold, design og evnen til teoretisk-praktisk refleksion over samspillet mellem teknik, form og indhold. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Sammen med de skriftlige arbejder afleveres en interaktiv prototype af kommunikationsløsningen.

I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

Hver studerende skal have godkendt 7 afleveringer for at kunne gå til eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der vil blive produceret et kompendium til kurset, som det forudsættes at deltagerne køber. Der vil ligeledes blive peget på en grundbog, de studerende med fordel kan købe. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 1
Torsdag 12.00-13.50 Øvelser ITU GameLab, 2A50, 2A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret