IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Situationelle metoder til digitale studier 
Kursusnavn (engelsk):Situational Methods for Digital Studies 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Kendskab til interview og observation er en fordel men ikke en forudsætning.

Information om studiestruktur
Dette kursus er første del af en specialisering på kandidatuddannelsen i it, linjen Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

-Identificere og arbejde med præcise spørgsmål, der undersøger teknologianvendelse i en social praksis.

-Skabe brugbare kvalitative data på basis af deltagelse, observationer og interviews online og offline samt analysere disse data med brug af analyseredskaber hentet fra Science and Technology Studies og postmoderne grounded theory.

-Identificere resultater ud af eget datamateriale og præsentere dem mundtligt såvel som skriftligt samt diskutere resultaterne i forhold til eksisterende viden på området.

-Identificere og analysere sammenhænge mellem metodemæssige udfordringer i egen dataindsamling/analyse og den læste metodelitteratur og reflektere over disse sammenhænge. 
Fagligt indhold:Dette kursus i situationelle metoder giver en indføring i basale etnografiske teknikker. Jeg introducerer til metoder til dataanalyse, der tager højde for kompleksitet i datamaterialet og for overraskende sammenhænge i relationen mellem sociale grupper og teknologi. Det situationelle består i en opmærksomhed på dataindsamling og analyse som et konstruktionsarbejde, hvor 'situationen' er en brugbar afgrænsning.

Det er et væsentligt udgangspunkt at metoder ikke er neutrale værktøjer, men er med til at forme den verden, der undersøges. I en naturvidenskabelig sammenhæng kaldes dette for ‘bias’, indenfor etnografi og STS er det forhold, at den, der udforsker verden er placeret midt i hvor tingene sker og bruger sine sanser, erfaringer og evne til interaktion, en særlig kvalitet ved metodeapparatet. Med til at anvende metoderne hører derfor en forståelse for sammenhængen mellem hvordan metoderne ‘virker’ i konkrete situationer og deres placering i en videnskabsteoretisk sammenhæng.

Kursusdeltagerne inddeles tidligt i forløbet i grupper, hvori de skal planlægge og gennemføre et kortere feltarbejde. Hensigten er at deltagerne opnår erfaring med planlægning og gennemførelse af dataindsamling, med analyse og med fremskrivning af resultater. Da projekterne foregår i ’rigtige’ organisationer, opnår deltagerne erfaring med at arbejde i en situation med flere interessenter, og kan bruge disse erfaringer i deres reflektioner over forskellige metoders styrker og svagheder. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Information om studiestruktur
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Social og kulturel it, som du kan finde beskrevet her:
Specialiseringer på DDK

For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK's obligatoriske moduler, og desuden
gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Eksamen foregår som en individuel skriftlig opgave bestående af beskrivelse af gruppeprocessen og behandling af en eller flere problemstillinger af metodemæssig karakter.
Deltagelse i gruppepræsentation er obligatorisk for at få lov til at aflevere den individuelle eksamensopgave.  

Litteratur udover forskningsartikler:Grundbog (købes): Neyland, D. (2008). Organizational Ethnography. Los Angeles; London: SAGE.

Videnskabelige artikler og bogkapitler
Beaulieu, Anne (2010). “From Co-Location to Co-Presence: Shifts in the Use of Ethnography for the Study of Knowledge”, Social Studies of Science, 40(3), pp. 453-470.
Clarke, A. (2005). Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn. Thousand Oaks, Calif, London: Sage, introduction, prologue + kap 1-3.
Dyck, Noel (2000). “Home field advantage?: Exploring the social construction of children’s sports”, in: Amit, Vered Constructing the field: Ethnographic work in the contemporary world, London & New York: Routledge, pp. 32-53.
Hine + Kendall and boyd in: Markham, Annette N, and Nancy K Baym. 2009. Internet Inquiry: Conversations About Method. London: SAGE, pp. 1-32.
Jensen, Casper Bruun. “Asymmetries of Knowledge: Virtual Ethnography and ICT for Development”. Methodological Innovations Online. Vol. 5. No 1. 72-85. 2010.
Law, John. 2004. After Method: Mess in Social Science Research. London, New York: Routledge, pp. 1-67.
+ en selvfundet artikel 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 2A18
Tirsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 2A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-05-23 Senest kl. 15 Eksamensopgave 1 ITU Eksamenskontoret