IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT-strategi 
Kursusnavn (engelsk):IT Stategy 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:99 
Formelle forudsætninger:Der forudsættes viden om systemudvikling og IT-projektledelse svarende til at have gennemført mindst et af disse to fag. 
Læringsmål:Kursets formål er at sætte dig i stand til at analysere og beskrive en organisations forretningsmæssige situation, og her ud fra opstille en IT-strategi.Den opstillede IT-strategi skal både tage højde for virksomhedens nuværende IT, samt for de forretningsmæssige muligheder og trusler i virksomhedens omverden. Endvidere skal IT-strategien for en ikke-IT virksomhed opstilles i samspil med virksomhedens samlede strategi.Efter kurset vil du:

(1) Kunne identificere centrale problemstillinger (key issues) i forbindelse med styringen af en virksomheds IT-ressourcer.(2) Kunne gennemføre en analyse af sammenhængen mellem en virksomheds forretningsstrategi og dens IT-strategi.(3) Kunne deltage i udviklingen af en overordnet politik (policy) og en strategisk plan for IT-funktionen i en virksomhed.(4) Kunne argumentere for en forretnings-drevet tilgang til IT, frem for en IT-drevet eller en bruger-drevet tilgang.(5) Kunne gennemføre en detaljeret vurdering af mulige IT-projekter i en virksomhed, og skabe et grundlag for ledelsens valg af hvilke projekter der skal sættes i gang.(6) Kunne gøre rede for de centrale kilder til at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele med IT.(7) Kunne diskutere problemerne ved at måle IT-produktivitet. For et konkret projekt kunne foreslå målinger af produktivitet ud fra virksomhedsmål.(8) Kunne gøre rede for fordele og ulemper ved centralisering og decentralisering af IT-funktionen, samt kunne analysere en (del af en) konkret organisations IT-funktion, med hensyn til organisering.(9) Kunne analysere en virksomheds forretningsgange og vurdere potentialet for en reorganisering efter BPR (Business Process Reengineering) principper i den pågældende virksomhed.(10) Kunne analysere en virksomhed og vurdere potentialet for outsourcing, ud fra både forretningsmæssige, organisatoriske og tekniske hensyn.(11) Kunne gøre rede for de centrale elementer der indgår i planlægningen af en IT-arkitektur.(12) Kunne forklare, hvad strategi og IT-strategi er ud fra forskellige teoretiske perspektiver.

 
Fagligt indhold:Det detaljerede faglige indhold af kurset omfatter:

(1) Introduktion til IT-strategi: Begreber og definitioner.


(2) Hvad er indholdet af en IT-strategi?


(3) Valg af projekter ud fra en IT-strategi.


(4) Konkurrencemæssig fordel med IT.


(5) IT og produktivitet


(6) Organisering af IT-funktionen: Centralisering versus decentralisering. Og ledelse kontra styring.


(7) Perspektiver på IT-strategi.


(8) Business Process Reengineering (BPR) og analyse af forretningsgange.


(9) Outsourcing.


(10) IT-arkitektur.


(11) Gæsteforelæser(e) fra erhvervslivet der fortæller om deres arbejde med IT-strategi i praksis.


Et kursus om IT-strategi bliver let meget teoretisk. Derfor vil en væsentlig del af kurset tage udgangspunkt i en konkret virksomhed som den studerende følger og skriver et projekt om. 
Læringsaktiviteter:

Der veksles mellem forelæsninger, cases, øvelser og gæsteundervisere. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Projektet afleveres senest d. 2/5-03 kl. 12:00 på Eksamenskontoret  

Litteratur udover forskningsartikler:Orienterende litteratur:


Willcocks, Leslie, David Feeny & Gerd Islei (1997). Managing IT as a Strategic Ressource. McGraw-Hill, London.


Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand & Joseph Lampel (2000). Strategy Safari. Financial Times Prentice Hall. ISBN: 0273656368.


Der er overvejelser igang om en anden (nyere) lærebog.