IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til algoritmik og data strukturer 
Kursusnavn (engelsk):Introduktion til algoritmik og data strukturer 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger: 
Læringsmål:Målet med kurset er at give dig en grundlæggende algoritmisk forståelse, så du kan forholde dig til softwares tid-og pladsforbrug. Du skal lære at beherske de mest almindelige algoritmiske problemstillinger, der opstår i en almindelig softwareudviklingsproces 
Fagligt indhold:Kurset tager udgangspunkt i forskellige problemer som løses ved hjælp af udvalgte emner inden for fundamental algoritmik. Emner der bliver berørt er:

Metoder til sortering og søgning

Metoder til at finde korteste vej i et netværk

Metoder til kompakt at repræsentere store datamængder.

Metoder til at analysere effektivitet og korrekthed.

Mere detaljeret vil vi f.eks. arbejde med:

Stakke, køer, lister og sekvenser.

Prioritetskøer, balancerede søgetræer og ordbøger.

Sortering og selektion.

Mængder og partitioner.

Vi vil også berøre forskellige analyseværktøjer såsom korrekthedsbeviser via invarianter, asymtotisk analyse og notation, amortiseret analyse og probabilistisk analyse

 
Læringsaktiviteter:

Kurset afholdes ved ugentlige forelæsninger og øvelser. Der vil være obligatoriske opgave 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen som forudsætter at de obligatoriske opgaver er afleveret og godkendt.  

Litteratur udover forskningsartikler: