IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B9 Knowledge Management 
Kursusnavn (engelsk):B9 Knowledge Management 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Ingen 
Læringsmål:Kurset vil give deltagerne en forståelse for hvordan en virksomhed kan arbejde strategisk og dynamisk med vidensledelse, og hvordan vidensledelse indgår som et naturligt element i organisationens øvrige processer. 
Fagligt indhold:

De studerende vil blive introduceret til en række forskellige teoriretninger
indenfor feltet, og konkrete metoder og teknologier af relevans for vidensledelse
vil blive diskuteret. Der vil blive lagt vægt på at inddrage de studerende aktivt
i appliceringen af teorier og metoder og konkrete problemstillinger.


Kurset er opdelt i 4 moduler:  1. Introduktion til viden, videnledelse og videnintensive virksomheder.

  2. Organisatoriske videnprocesser, videnskabelse i teams, organisationer som
    levende og intelligente organismer.

  3. Ledelse af viden i organisationen: Strategier, anvendelse af IT, communities.

  4. Integration af viden i generel management: Sociale netværk; nye organisationsformer;
    videnregnskaber.


De studerende vil have mulighed for at løse og få feedback på to opgaver i
løbet af kurset: Udfærdigelse af en teoretisk artikel samt løsning af en praktisk
konsulentopgave. Opgaverne løses i teams, men kan danne basis for de studerendes
individuelle synopser.


</body> 
Læringsaktiviteter:

12x3 lektioner 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

20 min. mundtlig eksamen baseret på synopsis  

Litteratur udover forskningsartikler:Newell, S; Robertson, M; Scarbrough, H; Swan, J (2002): Managing knowledge work. Palgrave. Samt div. artikler.