IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Databasestøttet webpublicering 
Kursusnavn (engelsk):Database-based Web Publishing 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Det er en forudsætning, at deltagerne på dette kursus har praktisk færdighed i at anvende programmer, der genererer html (som f.eks. GoLive og Dreamweaver). 
Læringsmål:Kurset går i dybden med konstruktion og design af brugbare websider. Deltagerne bibringes bla. et grundigt kendskab til Java/javascript, applets og programmer som Flash (o.l.) og deres anvendelse i Webdesign. Kursuset indeholder også teori og metode vedrørende styring og planlægning af (store) websider, god opbygning og/eller hvordan god kommunikation på en webside kan tilrettelægges med henblik på at kunne formidle denne viden til andre. 
Fagligt indhold: 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, øvelser og opgaver. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftligt dokumenterede projekter i semesterets løb.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der udleveres noter og artikler.