IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Enterprise arkitektur 
Kursusnavn (engelsk):Enterprise Architecture 
Semester:Efterår 2016 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Du skal helst have kendskab til:
- forretning og ledelse (fx gennem kurset Forretning og ledelse, HD eller HA)
- systemudvikling (deltaget i eller studeret praktisk systemudvikling) og
- projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurser om projektledelse). 
Læringsmål:Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
- redegøre for baggrund for og indhold af en række centrale problemstillinger inden for enterprise arkitekturen.
- forklare og sammenligne væsentlige koncepter inden for enterprise arkitektur, herunder rammeværker og artefakter, og deres indbyrdes sammenhæng.
- vurdere arkitekturmodenhed, -styring og -strategi i en given casevirksomhed.
- søge efter faglige oplysninger, f.eks. videnskabelig litteratur, rapporter, specifikationer og anvende den fundne information i metodologi og argumentation. 
Fagligt indhold:Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk. Kursets læringsmål følger Carnegie Mellon Universitetets Enterprise Architecture Knowledge and Skills Areas (levels 1.0 og 2.0).

I dette kursus belyses den samlede enterprise arkitekturproces fra den strategiske planlægning til det konkrete arkitekturarbejde indenfor områderne strategisk alignment, forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningsarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem arkitekturprocessen og implementerings- og driftsprocesserne belyses. Temaer som IT governance, resultatstyring, benchmarking og ROI behandles udfra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og centrale koncepter som web services på et strategisk niveau. Kursusdeltagerne introduceres endvidere til styring af services og infrastruktur, værdibaseret udvikling, og business process management (BPM).

I kurset vil indgå en række cases, inkl gæsteforlæsninger. 
Læringsaktiviteter:

Kurset afholdes som weekendkursus i tre blokke, som indeholder blandede forelæsninger, gæsteoplæg, øvelser og projektsnak. Der tilbydes projektvejledningssessioner efter aftale. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Projektet laves i grupper med 1-4 deltagere. Projekter skal være på max 10 sider pr deltager.
Mundtlig eksamen varer 20 minutter per eksaminand.  

Litteratur udover forskningsartikler:Scott Bernard (2012) Introduction to Enterprise Architecture. Third Edition. Authorhouse.

Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson (2006) Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Business School Press