IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Læring og it 
Kursusnavn (engelsk):Learning and IT 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Kurset henvender sig til studerende med interesse for pædagogik, faglig formidling, multimedieproduktion og e-læring


 • Det er en fordel, hvis den studerende har kendskab til læring, undervisningsmetoder og pædagogik, men det er ikke et krav
 • Den studerende forventes at have kendskab til softwareudvikling, multimedieproduktion eller webudvikling og er i stand til at konstruere et mindre program eller en webside svarende til niveauet på kurset Grundlæggende webdesign.
 
Læringsmål:Efter gennemførelse af kurset vil den studerende kunne:

 • Designe og/eller producere prototyper af undervisningssoftware og læringsobjekter
 • Anvende undervisningssoftware som underviser
 • Bedømme kvaliteten af undervisningssoftware
 
Fagligt indhold:Kurset beskæftiger sig med forskellige problemstillinger:


 • Læringsteorier og undervisningstraditioner, herunder pædagogik og didaktik vedrørende læring og IT
 • Anvendelse af forskellige typer digitale undervisningsmaterialer
 • Udvikling af digitale undervisningsmaterialer herunder udnyttelse af
  multimediets ressourcer (tekst, lyd, billede, interaktivitet)
 • Praktiske e-læringsløsninger og edutainment
 • Målgrupper: Erhvervsaktive, børn-unge, to-sprogede, handicappede.
 • Projektledelse, økonomi og afsætningsmuligheder for dansksproget undervisningssoftware


Kurset tager problemstillingerne op på grundlag af læst litteratur, mini-forelæsninger og diskussioner på holdet samt test af produkter og projektvejledning.

De studerende arbejder gruppevis med et miniprojekt i øvelsestiden, der afleveres ved kurset afslutning. Miniprojektet har til formål at gå i dybden med relevante teorier og problemstillinger samt stille forslag til undervisningssoftware, som illustrerer teorierne. De studerende kan vælge at udvikle en fungerende prototype, der understøtter deres koncept i relation til teorier om læring og IT. 
Læringsaktiviteter:

Kursets format er:


 • Mini-forelæsninger og øvelser 4 timer om ugen
 • Vejledning af miniprojekt 2 timer om ugen
 • 1 obligatorisk miniprojekt (gruppeprojekt, 10 sider)
 • Præsentation af forskellige undervisningsprogrammer - evt. med besøg af professionelle udviklere og brugere
 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen på grundlag af miniprojektet, prototype og pensum. 13 skala - ekstern censur.

Miniprojekt med tilhørende prototype afleveres i hht. gældende regler og ITCs semesterplan. Afleveringsfrist er 21. november 2003 kl. 12.00 på EksamenskontoretMundtlig gruppeeksamen varer 10 min. pr. studerende + 20 min. pr. eksamen + 10-20 min. (afhængigt af gruppestørrelse) til votering og feedback.

Ingen forberedelsestid. Alle hjælpemidler tilladt.  

Litteratur udover forskningsartikler:

Litteraturliste vil fremgå af kursets semesterplan, der udleveres på kurset.