IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Objektorienteret programmering 
Kursusnavn (engelsk):Object Oriented Programming 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand.it., tværfaglig it-udvikling (tit) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:At man senest samtidig følger kurset "Indledende programmering" eller har tilsvarende forudsætninger 
Læringsmål:Du skal blive fortrolig med den grundlæggende tankegang i objektorienteret programmering 
Fagligt indhold:Gennemførelse af kurset skal give dig kvalifikationer inden for følgende emner:

. Overblik over centrale dele af strukturerede programmeringssprog


. Om klasser og objekter: nedarvning, polymorfi og databeskyttelse


. Hændelsesstyret programmering


. Design mønstre


. Undtagelser, parallelitet og kommunikation


 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og øvelser 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Skriftlig eksamen  

Litteratur udover forskningsartikler: