IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):B15 Fra Ide til Vækst - Innovation Management 
Kursusnavn (engelsk):B15 From Idea to Growth - Managing Innovation 
Semester:Forår 2003 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:15 
Maks. antal deltagere:20 
Formelle forudsætninger:Kurset kan tages af alle Højskole og Åben Uddannelse studerende med lyst til at få gode ideer og føre dem ud i livet. 
Læringsmål:

At give deltagerne den nødvendige \"ballast\" for at starte egen virksomhed.
Efter deltagelsen skal deltagere kunne: • Gøre rede for hvordan kreativitet og innovation kan opstå

 • Kende til de styringsopgaver og praksis som er vigtige i innovative virksomheder

 • Udarbejde budgetkalkulation og forstår dens skattemæssige implikationer.

 • Har overblik over alle elementer i en forretningsplan

 • Har kendskab til den
  netværk, procedure og perspektiver som er nødvendige for at etablere egen
  virksomhed

 
Fagligt indhold:

Kurset består af tre faglige blokke: • Innovation (en logiske rækkefølge af områder, gennemgås i forelæsninger).
  Den del skal give deltagere den nødvendige teoretiske \"ballast\" og overblik

 • Styring (gruppe/projektarbejde med styringsopgaver). Den del giver deltagere
  praktiske muligheder for at udvikle deres egne ideer.

 • Kontekst (besøg af erfarne praktikere, som deler deres specialviden med
  deltagerne). Den del giver deltagere det essentielt netværk, og mulighed for
  at stille fokuserede spørgsmål.


En foreløbig tids- og aktivitetsplan kan downloades fra <a href=\"http://robmellor.com/inno_f2003.doc\" target=\"_blank\" title=\"højreklik og gem som\">http://robmellor.com/inno_f2003.doc

 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger og gruppe/projektarbejde 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

Eksaminationsform C: 40 min mundtlig eksam. (20 min præsentation og 10 min spørgsmål/svar, 5 min votering og 5 min feedback) baseret på en rapport i form af en forretningsplan, udarbejdet enten individuelt (min. 10 sider) eller i gruppe (min. 20 sider).  

Litteratur udover forskningsartikler:Mindre pensum udleveres på diskette ved kursusstart.Disketten indeholder desuden skatte- og budgetværktøj til forretningsplanen og udkast til sammarbejdsaftale, fortrolighedsaftale osv.