IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Design af brugergrænseflader og data 
Kursusnavn (engelsk):Design of User Interfaces and Data 
Semester:Efterår 2010 
Udbydes under:Master i it, softwarekonstruktion (sok) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:It på brugerniveau. Kendskab til programmering er en fordel, men ikke nødvendigt.
 
Læringsmål:
Efter kurset skal den studerende kunne:

beskrive brugerens arbejdsopgaver og arbejdssituation.

forklare, hvad brugervenlighed er og hvordan det kan måles.

forklare, hvordan kognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse af et system.

opstille en datamodel og virkeliggøre den som en simpel database.

designe en grænseflade systematisk ud fra en beskrivelse af arbejdsopgaverne og en datamodel.

udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer.

teste brugervenligheden af en prototype, rapportere fundne problemer, og give forslag til forbedringer.

forklare hvordan man i et samlet udviklingsforløb kan udvikle grænseflader systematisk, og hvordan det hænger sammen med objektorienteret analyse og design (OOA/OOD).
 
Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde. Du skal både tage hensyn til brugerens behov, psykologi, den it-platform systemet skal køre på og de data systemet skal indholde. For at planlægge systemets dataindhold, skal du også lære at modellere data.

Brugergrænsefladen er den del af et it-system man ser (og hører) som almindelig bruger. Det er f.eks. skærmbilleder, knapper og lydsignaler. Grænsefladen afspejler de data som systemet opbevarer og de funktioner det udfører. En vigtig del af at udvikle systemet er at designe brugergrænsefladen, dvs. fastlægge dens udseende og funktion. (Senere virkeliggør man systemet rent teknisk, f.eks. ved at lave et program; det prøver vi sidst i kurset, men det er en valgfri del som derfor ikke er med i kursets målsætning).

Om systemet er let at lære, effektivt, og behageligt at bruge, er først og fremmest et spørgsmål om et godt design af brugergrænsefladen. Om systemet kan udføre de opgaver man forventer af det, afhænger også af om det kan opbevare de relevante data. Derfor skal man også designe (modellere) de data systemet skal indeholde. Mens datamodellering er en veludviklet disciplin som de fleste praktikere er gode til, står det straks værre til med brugergrænsefladen. Her giver dette kursus systematisk hjælp og praktisk erfaring. Du prøver at designe flere brugergrænseflader i løbet af kurset, og ved eksamen designer du også en.  
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser
Forelæsninger, øvelser, ugentlige små design-opgaver, en gang imellem studenterpræsentationer.

---------------------------------------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

During the intro week (week 5) the course time table is changed::
Link to the time table

 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Lærebogen: Soren Lauesen: User interface design - a software engineering perspective. Addison-Wesley, 2004. Kan købes hos Samfundslitteratur lige ved siden af receptionen på IT-Universitetet. Pris kendes endnu ikke.

Desuden enkelte artikler, der udleveres. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 13.45-15.45 Forelæsning ITU 2A18
Torsdag 16.00-18.00 Øvelser ITU 2A18

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2011-01-06 09:00-13:00 Skriftlig eksamen ITU 4A14 og 4A16
2011-04-03 Re-eksamen: 09:00-13:00 Skriftlig eksamen ITU 3A12