IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Outsourcing 
Kursusnavn (engelsk):Outsourcing 
Semester:Forår 2012 
Udbydes under:Master i it, it-ledelse og strategi (ils) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Outsourcing (netbaseret) henvender sig til medarbejdere i private og offentlige virksomheder samt fuldtidsstuderende på ITU.

Du skal have kendskab til:
· Faget: "Forretning og ledelse" eller
· Kendskab til forretningsstrategi og grundlæggende forretningsstrategiske modeller, som Porters 5 forces, PESTLE, interessentanalyse, generiske konkurrencestrategier, Ansoff, Boston-matricen, SWOT, blue ocean strategy m.fl. Disse modeller vil ikke blive gennemgået på kurset.

Det er en fordel, hvis du har projektledelseserfaring, erfaring fra en it-afdeling eller arbejder enten hos en outsourcingleverandør eller i en organisation, som allerede anvender outsourcing strategisk.

Da kurset er netbaseret er det en forudsætning, at du bliver medlem af en gruppe, deltager aktivt i gruppearbejdet og afleveringsopgaverne. Kurset kan med fordel læses i sammenhæng med andre af ITUs kurser især It-projektledelse og It-strategi. 
Læringsmål:Efter at have gennemført kurset, skal den studerende kunne:

1) Udarbejde en outsourcingstrategi som understøtter virksomhedens forretningsstrategi, herunder kunne identificere og beskrive virksomheders kernekompetencer og værdikæder.

2) Udarbejde udbudsmateriale, herunder formulere udbudsgrundlag, opstille kravspecifikation, definere service levels, bonus/penalty, opstille scoringsmodeller samt kunne strukturere kontraktoplæg, som inkorporerer central lovgivning omkring medarbejderoverdragelse.

3) Identificere potentielle partnere til forskellige typer af outsourcingopgaver.

4) Gennemføre økonomiske gevinstberegninger for opgaver før og efter outsourcingen.

5) Beskrive processen, når opgaver outsources, således at transitionen af medarbejdere, processer og aktiver optimeres og væsentlige faldgruber undgås. 
Fagligt indhold:Kurset behandler outsourcing generelt, dog med ekstra fokus på det område, som idag udgør den største del af outsourcingmarkedet: It-outsourcing.

Globaliseringen sætter virksomheders produktdifferentiering, priser og bundlinie under pres. Flere og flere opgaver flyttes ud til lavtlønslande. Den demografiske udvikling sætter det offentlige serviceniveau og bevillinger under pres. Denne udvikling kan være medvirkende til at presse virksomheder til at outsource mere i fremtiden. Men er outsourcing det rigtige valg for virksomheden? Kurset sætter dig i stand til at analysere problemstillingen og besvare spørgsmålet.

Outsourcing kan strategisk anvendes til at imødegå et øget pres på bundlinjen, idet outsourcingleverandørernes specialisering og stordriftsfordele kan bidrage til, at både private og offentlige virksomheder kan opnå økonomiske besparelser, teknologiske forbedringer, hurtigere levering, mere effektive arbejdsgange og derigennem højere kvalitet, bedre service og mersalg.

Dermed frigøres interne ressourcer, som kan anvendes til at fokusere på egne kernekompetencer og dermed bevare virksomhedens konkurrenceevne på lang sigt. På samme måde vil den offentlige sektor kunne anvende frigivne ressourcer på at levere en bedre og hurtigere borgerservice for de samme penge.

Imidlertid kan der være risiko ved at outsource opgaver - f.eks. til lavtlønslande, hvorfor det er vigtigt at sætte dig i stand til at vurdere, hvornår det er klogt at outsource, og hvornår det ikke er.

Kurset indeholder 7 temaer:

1) Skal vores virksomhed outsource?
Fordele og ulemper ved outsourcing. Hvordan kan outsourcing bidrage til at sikre større bundlinje og competitive advantage? Anbefaling.

2) Typer af outsourcing
Inhouse-løsninger/Shared Service Centre. Nearshoring versus offshoring. BPO. World Outsourcing. Taktisk og strategisk outsourcing. SCM. Benchmarking.

3) Outsourcingmarkedet
Hvilke områder outsources typisk? Størrelse, andele, vækstrater. Outsourcingspillere på markedet i Danmark og internationalt.

4) Outsourcing-strategi
Identifikation af virksomhedens nuværende og fremtidige kernekompetencer samt værdikædeanalyse. Outsourcingstrategiens opbygning og indhold.

5) Partnervalg
Kravspecifikation. Screening, prækvalifikation og scoring af leverandører. Cost-benefit ved outsourcing samt økonomisk kalkulationsmetode.

6) Outsourcingkontrakten
Kontraktindgåelse. Kontraktindhold. Udarbejdelse af SLA. Lovgivning og øvrige juridiske forhold.

7) Implementering og leverandørstyring
Planlægning. Overdragelse af medarbejdere og aktiver. Implementeringsmæssige udfordringer, stabilisering og optimering af det fremtidige samarbejde. Leverandørstyring og kontraktopfølgning.

Kurset fokuserer både på private og offentlige virksomheder og anskuer primært outsourcing fra virksomhedens side. Outsourcing er stadig forskningsmæssigt - og dermed teoretisk - et nyt område. Faget er derfor i høj grad anvendelsesorienteret og tager derfor udgangspunkt i empiriske undersøgelser, caseeksempler og i den kursusansvarliges praktiske erfaringer. 
Læringsaktiviteter:Netbaseret undervisning med et antal seminarer

Kurset gennemføres som netbaseret undervisning. I kurset indgår undervisning over Internettet, hjemmestudier og 4 seminarer på ITU på mandage om aftenen. Datoer for seminarerne vil blive meldt ud så snart de er planplagt.

Fagets opgaver vil tage udgangspunkt i en gennemgående case, alternativt kan gruppen vælge at skrive om egen virksomhed. Desuden forventes det, at du deltager i kursets 4 seminarer samt den løbende kommunikation på kurset. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium, som indeholder udvalgte artikler inden for hvert af fagets temaer. Den kursusansvarliges egetudviklede materiale samt konkrete outsourcing-cases er en væsentlig del af kurset. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Mandag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 4A20
Mandag 19.00-20.50 Øvelser ITU 4A20

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2012-06-11 9-13 Skriftlig eksamen ITU 4A56, 4A58