IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Introduktion til scripting, databaser og systemarkitektur 
Kursusnavn (engelsk):Introduction to Scripting, Databases and System Architecture 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:80 
Maks. antal deltagere:200 
Formelle forudsætninger:Som forudsætning skal den studerende kende til sprogene HTML og CSS som basis for at kunne konstruere statiske websider på Internettet. Konkret skal den studerende kunne opbygge statiske websider ved brug af HTML's forskellige elementtyper. Disse forudsætninger kan erhverves ved at følge kurset "Web Design and Web Communication" (tidligere kaldt "Basic Web Design"). Programmeringserfaring er ikke en forudsætning. Dette kursus er ment for DDK/DKM studerende som en introduktion til programmering og systemarkitektur. Kurset repræsenterer således den mere tekniske del af kurserne for DDK/DKM studerende. 
Læringsmål:Hovedformålet med kurset er at lære den studerende at anvende teknikker til at konstruere brugbare websites, der er i stand til at udveksle informationer med en database. Kurset fokuserer på mulighederne for scriptprogrammering på webserveren, samt på disse scripts muligheder for at tilgå data i en database med henblik på at udvikle websider med en høj grad af dynamisk indhold.

Efter kurset vil den studerende være istand til at planlægge og udvikle mellemstore webapplikationer ved brug af scriptsproget PHP, designe små MySQL databaser og konstruere PHP-scripts, der interagerer med databaser ved brug af SQL (Structured Query Language). Herudover vil den studerende kunne beskrive og evaluere teknikkerne, der ligger til grund for databasedrevne webapplikationer. Ligeledes vil den studerende kunne beskrive de grundlæggende systemarkitektoriske overvejelser der ligger til grund for opbygningen af webapplikationer, med henblik på at kommunikere og samarbejde med programører og teknikere. 
Fagligt indhold:Med baggrund i viden om opbygning af statiske websider giver kurset den studerende indsigt i teknikker til opbygning af websider som er programmer og websides som involverer interaktion med en database. Igennem ugentlige øvelser introduceres den studerende til programmeringssproget PHP (PHP Hypertext Preprocessor) og databaseprogrammering med SQL (Structured Query Language).

Undervisningen og de ugentlige øvelser introducerer den studerende til
 • programmering i PHP
 • at opbygge og implementere simple databaser i SQL
 • at konstruere webapplikationer der
  • validerer brugerinput ved brug af regulære udtryk
  • tilgår databaser fra PHP med brug af dynamisk genereret SQL
  • udtrækker information fra fremmede websider ved brug af regulære udtryk
  • sender emails til potentielle brugere
  • udfører adgangskontrol ved brug af "cookies" and "sessions".
 • at beskrive og evaluere mekanismerne bagved dynamiske webapplikationer
 • teknikken bagved avancerede "community Web-sites".

For yderligere detaljer, se kursets hjemmeside for efteråret 2007
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset kører med forelæsninger i de to første timer og øvelser i de to næste timer. Der er ikke øvelser i introugen.

Information about study structure

 • DDK. This course is part of the DDK mandatory modules¿ find them described here (in Danish): DDK study structure. In order to graduate as a MSc in DDK, you need to pass the DDK backbone courses, and also take a 22,5 ECTS specialization and two 7,5 ECTS electives.
 •  
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Kursusmateriale, inklusive noter, artikler og plancher, er tilgængelig fra kursushjemmesiden. 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 15.00-17.00 Øvelser ITU 4A56, 4A58
Torsdag 17.00-19.00 Forelæsning ITU Aud. 2
Torsdag 19.00-21.00 Øvelser ITU 4A54, 4A56, 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-06-03 kl. 09.00 - 13.00 Skriftlig eksamen ITU 4A14 og 3A12