IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Tekstformidling på internet (kl. 16.00 - 21.30) 
Kursusnavn (engelsk):Text Communication at the Internet (16:00-21:30) 
Semester:Efterår 2003 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Erfaring med brug af PC, Internet og tekstbehandling.

Kurset kører på dansk, men enkelte forelæsninger vil være på engelsk 
Læringsmål:De studerende skal lære at skrive og redigere tekstmateriale til Internettet. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at sætte sig ind i de særlige krav, som Internettet til tekstuel formidling. Deltagerne har typisk skriveerfaring fra universitetsopgaver, journalistisk arbejde eller andet, og ønsker at blive stærkere i beherskelsen af tekstformidling til Internettet Kursets mål er at give deltagerne et teoretisk og især praktisk grundlag for at formidle via Internettet. 
Fagligt indhold:NB! Bemærk at kursusindhold har ændret sig pga. tiltrædelse af nye undervisere. Kursets overordnede målsætning forbliver naturligvis den samme.

Ny version af kursusbeskrivelsen er lagt ind 23. juni. Endelig kursusbeskrivelse og kursushjemmeside vil foreligge i starten af august.Kurset beskæftiger sig med indholdet, formen og sproget i netkommunikation. Hvordan skriver man kort, klart, informativt og levende, hvordan tænker man form og indhold sammen, og hvordan sætter man sin tekst op, så den er web-venlig. Vi ser på både fakta- og fiktionstekster og bl.a. på hyperteksten og webloggen som formidlingsform.

Kurset behandler desuden kommunikation mellem afsender og modtager og forskellige interaktionsformer og paradigmer. Der vises eksempler på gode og mindre gode tekster på nettet og gøres forsøg på at definere nye, digitale tekstgenrer.

Deltagerne vil i løbet af kurset selv producere tekst til Internet, både individuelt og i grupper. Kurset bestås ved en afsluttende skriftlig eksamen. 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres kl. 16.00 - 21.30 på den neden for angivne kursusdag.

Kl. 16.00 - 18.30 er der forelæsning mm.
Kl. 18.30 - 21.30 er afsat til øvelser.Klasseundervisning, gruppearbejde og praktiske øvelser. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

6 timers skriftlig eksamen med bedømmelse efter 13-skalaen og ekstern censur. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Mulighed for brug af PC ved eksamen. Interaktionsfag.  

Litteratur udover forskningsartikler:Kompendium og bøger kan købes ved kursets start.