IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Usability og Userexperience - formidling og metode 
Kursusnavn (engelsk):Usability & User Experience - Methods and Communication 
Semester:Forår 2018 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Vær opmærksom på, at kurset kun er åbent for studerende på Master i interaktionsdesign.
Enkeltfagsstuderende skal leve op til adgangskravene for masteruddannelsen for at tage dette kursus.
Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmelde dig kurset, hvis du er gæstestuderende eller tidligere har taget kurset ”Usability” på Master i Interaktionsdesign.

It på brugerniveau (incl. Excel basiskundskab). 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Redegøre for væsentlige usability-principper og kunne identificere problemstillinger for brugere af IT-produkter i relation til disse.

- Udvælge og anvende metoder til kvalificering og evaluering af IT-produkters brugervenlighed.

- Redegøre for problemstillinger og fejlkilder i relation til planlægning, udførelse og evaluering af udvalgte usability-relaterede metoder. 
Fagligt indhold:Kurset introducerer de studerende til teori, principper og praksis indenfor usability, med udgangspunkt i de fagområder usability traditionelt relaterer til: Human-computer Interaktion, interaktionsdesign, psykologi, human factors, Informationsarkitektur, målgruppeanalyse og etnografi.
Dertil trækker kurset på emner fra områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse.

Kurset introducerer ligeledes en række centrale metoder som kan anvendes indenfor arbejdet med at kvalitetssikre brugervenlighed i IT-produktion. Det gælder både metoder til dataindsamling og analyse, til designprocesser og til evaluering af usability generelt.


Teori og praksis samles under en forståelse af usability-processers relation til organisationers digitale strategi og kurset vil sætte de studerende i stand til at opstille operationelle usabilitymål, samt at kunne kvalificere graden af indfrielsen af disse.

Formidling af usability undersøgelser vil blive trænet i praksis gennem udarbejdelse af en usability rapport (gruppebaseret) der sammenfatter resultaterne af de enkelte test der udføres som en del af de metode-fokuserede kursusøvelser. 
Læringsaktiviteter:

Netbaseret undervisning med et antal seminarer
De to weekend-seminarer vil primært fokusere på øvelser, som foregår i grupper af 5-6 deltagere. Hver gruppe vælger et website, der bruges som udgangspunkt. Øvelser er eksempelvis kortsortering, brugertest, ekspertvurdering, tilgængelighedstest, spørgeskemaundersøgelser, A/B-test og analyse af øjenbevægelser. Dertil vil der indgå individuelle hjemmestudier med udgangspunkt i øvelserne, men med et teoretisk afsæt, hvor udvalgte problemstillinger indenfor faget skal diskuteres.

Kurset afsluttes med en samlet gruppe rapport, som de studerende til eksamen først fremlægger i deres gruppe og derefter uddyber og diskuterer individuelt 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities 
Eksamensform og -beskrivelse:D22: Aflevering med mundtlig eksamen suppleret af aflevering., (7-scale, external exam)

En kort rapport der redegør for metoder og resultater der er arbejdet med mellem de 2 kursusgange. Opgaven skrives til opdragsgiveren, som er en erfaren webmaster, der har taget U-UX kurser på ITU.

Den mundtlige eksamen varer 20 minutter

Form of group exam: Mixed exam 3
See Study Guide -> Exams -> Course Exams -> Exam Forms for more information.  

Litteratur udover forskningsartikler:kommer senere