IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digital kultur 
Kursusnavn (engelsk):Digital Culture 
Semester:Forår 2008 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:It på brugerniveau

Studerende bør have en interesse i de kulturelle implikationer af it og digitale fænomener, ligesom der forventes aktiv deltagelse i kursets elementer (forberedelse, diskussioner, øvelser osv). Kurset vil fungere både som introduktion til kulturelt orienterede teorier med fokus på de digitale medier og som introduktion til fænomener og cases inden for digital kultur.  
Læringsmål:Efter gennemført kursus bør den studerende være i stand til at:

1. Demonstrere en basal forståelse af kulturbegrebet i en digital kontekst, herunder forbindelsen mellem kultur og (digital) kommunikation.

2. Relatere den nye mediekultur til en bredere historisk kontekst.

3. Demonstrere kendskab til og en kritisk forståelse af vigtige kulturelle og sociale fænomener relateret til brugen af internet og informationsteknologien i hverdagslivet.

4. Udvise kendskab til forskellige metodiske indfaldsvinkler til studiet af digital kultur, og kunne anvende dem i egen praksis.

5. Kunne anvende relevante sociologiske og kulturelle teorier på en vifte af emner indenfor områderne online medier, digital kultur og digital kommunikation.

6. Selvstændigt kunne identificere et aktuelt og originalt problem/spørgsmål relateret til den sociale og kulturelle brug af IT/digital kommunikation, vælge en relevant metode for undersøgelsen/diskussion, og herefter fremlægge resultaterne med udgangspunkt i relevante teorier og observationer.  
Fagligt indhold:Teorien hentes fra de efterhånden mange ¿readers¿ og bøger, der er skrevet om digital kultur, samt fra fagområder som ¿new media studies¿, klasssiske kulturstudier, sociologi og etnografi.
 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde og øvelser. Der er to obligatoriske miniprojekter eller øvelser, der skal præsenteres for holdet for at blive indstillet til eksamen.
-------
I intro-ugen (uge 5) er der ændrede kursustidspunkter:
Link til skemaoplysninger

In the intro week (week 5) the course time table is changed:
Link to the time table
-------


Information om studiestruktur / Information about study structure
Dette kursus er en del af DDK-specialiseringen Social it, som du kan finde beskrevet her:
DDK studiestruktur
For at blive cand.it. i DDK skal du bestå DDK¿s obligatoriske moduler, og desuden gennemføre en 22,5 ECTS specialisering samt to 7,5 ECTS valgfag. 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:Grundlitteraturen består af et kompendium, der vil kunne købes i bogladen. Hertil kommer artikler, de studerende selv forventes at downloade fra www (oplyses i kursusplanen på kursushjemmesiden), samt supplerende litteratur, der måtte fremkomme undervejs.

Der findes flere ¿readers¿ (en slags trykte kompendier) med gode klassiske artikler om digital kultur, man med fordel kan orientere sig i forud for kurset for at få et indblik i, hvad kompendiet og kurset kunne indeholde. Se f.eks. ¿The Cybercultures Reader¿ (red. David Bell og Barbara M. Kennedy), ¿Cyber_Reader ¿ Critical Writings for the Digital Era¿ (red. Neil Spiller), ¿Reading Digital Culture¿ (red. David Trend) og ¿The New Media Reader¿ (red. Wardrip-Fruin og Montfort). 
 
Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 10.00-12.00 Forelæsning ITU 2A14
Tirsdag 13.00-15.00 Øvelser ITU 2A52

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2008-05-21 Skriftlige arbejder afleveres senest kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret, ITU