IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Objekt-orienteret design og videregående programmering 
Kursusnavn (engelsk):Objekt-orienteret design og videregående programmering 
Semester:Forår 2000 
Udbydes under:cand. it, softwareudvikling (swu) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:10 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:Grundlæggende programmering fra ITU eller tilsvarende kursus. 
Læringsmål:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at udføre et objekt-orienteret design og derefter at omsætte dette design til et velstruktureret objekt-orienteret program under anvendelse af design patterns.  
Fagligt indhold:I kurset gennemgås de væsentlige begreber fra objekt-orienteret design inklusive: use cases, identifikation af begreber, klasser, klassediagrammer, relationer, associationer, hierarkier, ansvar, ansvarsfordeling, kontrakter, grænseflader, identifikation af parallelle processer og overgangen til objekt-orienteret programmering (OOP).

Af de væsentlige design patterns gennemgås bl.a. Model-View-Control, Observer, Visitor, Singleton, Decorator og Proxy.

Af væsentlige objekt-orienteret (OO) sprogkonstruktioner gennengås klassebegrebet, indkapsling, grænseflader, abstrakte og konkrete typer, arv, parallelle processer (tråde) og exception handling.

Du skal kende og kunne anvende en objekt-orienteret designmetode.

Du skal kunne anvende metoden på mindre projekter.

Du skal kende de væsentligste design patterns.

Du skal kunne forklare de væsentlige sprogkonstruktioner, der anvendes i objekt-orienteret programmering.

Du skal beherske disse sprogkonstruktioners konkrete udforming i det anvendte programmeringssprog.

Du skal kende væsentlige overvejelser ang. programarkitektur og anvendelsen ved design af større programmer.

 
Læringsaktiviteter:

Forelæsninger, mindre designopgaver og en del mindre programmeringsopgaver 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Intern censur

Afløsningsopgave  

Litteratur udover forskningsartikler: